Hållbarhet

Här i Asarum-Ringamåla församling arbetar vi aktivt för bibehållande av den biologiska mångfalden på våra kyrkogårdar.
Kyrkorådet har tagit ett aktivt beslut att under det kommande året implementera solceller på taken till församlingsexpeditionen i Asarum, för att bidra till en bättre energilösning.

Kyrkan i Ringamåla har ställts av under vinterhalvåret för att minska på energianvändningen.

Viktigt att säkerställa att befintliga lokaler används optimalt.

Blommorna till våra altarutsmyckningar kommer i första hand från egna odlingar och under vinterhalvåret kombineras färska växter med blad och grenar.

Gräsavfallet komposteras för att förstärka jordkvaliteten.

Allt avfall sorteras enligt gällande miljörekommendationer.