Vatten

Lokalt arbetar vi för att spara på vatten och säkerställa miljön runt om och i våra kyrkor och kyrkogårdar. Med hjälp av vattenbehållare säkerställer vi tillgången på vatten på våra kyrkogårdar. Bevattningslådor 

Vi är aktsamma och arbetar för att bidra positivt till att grundvattennivåerna bibehålls.