Samarbete

Vi samarbetar över gränserna med församlingarna i Karlshamns kommun.

Begravningsplatsen i Asarum-Ringamåla församling är öppen för muslimska begravningar.

Samarbete sker mellan de olika kyrkorna i området. Exempelvis hjälps vi åt med grävning.