Foto: Bobby Brett

Allerums pastorat

Allerum, Fleninge och Välinge-Kattarps församlingar

Tidskapsel i Allerums prästgård
- Vår samtid i framtiden