Allerums pastorat

Allerum, Fleninge och Välinge-Kattarps församlingar