Musik & körer

Körer och musik är viktigt i gudstjänst och församlingsliv. Ett rikt och varierat musikliv för alla åldrar bidrar till fördjupning.

Musiken har i alla tider spelat en stor roll i våra liv och är en del av vår existens. Musiken är en stor och viktig del av församlingens liv och finns med i alla våra gudstjänster, andakter, konserter och samlingar.

Allerums pastorat erbjuder ett rikt och varierat utbud av sång och musik. För dig som vill sjunga i kör finns flera körer för både barn och vuxna. Tag kontakt med någon av våra musiker om du är intresserad av att sjunga i kör.

Eva André-Calvén, eva.andre-calven@svenskakyrkan.se  tel 072- 45 99 819
Ilze Stala Stegö, ilze.stalastego@svenskakyrkan.se  tel 072-45 99 817

Körer i Allerum

Sjung i kör tillsammans med andra

Körer i Välinge/Kattarp

Sångglad gemenskap

Körer i Fleninge

Sång, Musik & Drama

Allerums projektkör

Är du en driven sångare med god körvana och notläsningsförmåga men saknar tid för regebundna repetitioner? Då får du gärna höra av dig!

Körledare: Ilze Stala Stegö tel: 072-45 99 817 ilze.stalastego@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomskörer

Svensgård
Läs mer här

Andreasgården
Läs mer här