Meny

Musik & Körer

I vårt pastorat är musik och körer viktiga inslag i församlingslivet och gudstjänsterna. Snart börjar vårens körövningar så välkommen att hitta just din kör och sjung med oss, tillsammans.

Musiken har i alla tider spelat en stor roll i våra liv och är en del av vår existens. Musiken är en stor och viktig del av församlingens liv och finns med i alla våra gudstjänster, andakter, konserter och samlingar.

Allerums pastorat erbjuder ett rikt och varierat utbud av sång och musik. För dig som vill sjunga i kör finns det i dagsläget sex körer för både barn och vuxna. Du är varmt välkommen att delta i någon av våra körer!

För mer info om musikverksamheten, se senaste kyrkblad.