Musik & körer

Körer och musik är viktigt i gudstjänst och församlingsliv. Ett rikt och varierat musikliv för alla åldrar bidrar till fördjupning.

Musiken har i alla tider spelat en stor roll i våra liv och är en del av vår existens. Musiken är en stor och viktig del av församlingens liv och finns med i alla våra gudstjänster, andakter, konserter och samlingar.

Allerums pastorat erbjuder ett rikt och varierat utbud av sång och musik. För dig som vill sjunga i kör finns flera körer för både barn och vuxna. Tag kontakt med någon av våra musiker om du är intresserad av att sjunga i kör.

Eva André-Calvén, eva.andre-calven@svenskakyrkan.se, tel 042-16 70 29
Jan Olof Rydström, jan-olof.rydstrom@outlook.com, tel 0709-24 33 60
Agneta Weber Sjöholm, tel 0722-39 40 79