Verksamhetsberättelse 2021

Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

Första Korintierbrevet kapitel 12, vers 6 och 7

Visionen för Allerums pastorat är: Skörstarka tillsammans. Starka nog att vara sköra och kloka nog att vara starka. Ett sådant förhållningssätt är bara möjligt tillsammans med varandra. Med utgångspunkt från denna vision och Lunds stifts vision om att bottna i nåden och skapa i världen har Allerums pastorat firat gudstjänster och levt församlingsliv under 2021.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen 2021 i sin helhet (pdf)