Foto: Oskar Arleon

En förskola mitt i byn

"Verksamheten bygger på den värme och trygghet som finns i den kristna tron." Cornelia Tyrberg, rektor

Änglagårdens förskola finner du i den natursköna och charmiga kyrkbyn Allerum. Förskolans k-märkta byggnader omges av fält och skogar. Dessa inbjuder till lärande, lek och utforskning av naturen.

Änglagårdens förskola är en kristen förskola och en del av Svenska kyrkan. Förskolan drivs på entreprenad för Helsingborgs stad. All verksamhet som bedrivs utgår från den kristna människosynen, som är helhetstäckande. Människan består av kropp, psyke och ande. För att vi människor ska må bra måste vi tillgodose alla dessa tre områden.

Änglagårdens förskola strävar efter att förmedla att alla barn ska känna sig älskade och sedda, så att de kan utveckla en positiv självkänsla, vilket är en viktig grund för ett livslångt lärande. Ett viktigt pedagogiskt moment är att barnen blir medvetna om och engagerade i en hållbar utveckling. Genom lustfyllda projekt blir lärande roligt.

Varmt välkommen att titta in hos oss. Ring eller maila innan du vill komma med ditt barn till ett studiebesök, så kan vi planera tid för ditt besök.

Änglagårdens förskola startade 2001 och byggdes ut 2011 med två avdelningar: småbarnsavdelningen Fröet och syskonavdelningen Blomman. Änglagården arbetar efter styrdokumenten: FN–barnkonventionen, Läroplan för förskolan Lpfö 18 och Svenska kyrkans möte med barnet - 6 år.

Cornelia Tyrberg, rektor

Änglagårdens förskola, Allerums Kyrkväg 3, 254 76 Allerum
Tel 042-16 70 07

Klagomålshantering på Änglagårdens förskola

Här finner du information om hur du ska gå tillväga för att lämna ett skriftligt klagomål rörande verksamheten.