Foto: Pär G Bengtsson

Allerums pastorats behandling av personuppgifter

Parter och ansvar

Allerums pastorat är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för församlingens verksamhet.

Pastoratet är en del av Svenska kyrkan i Sverige, ett trossamfund vars verksamhet bland annat regleras i Lag om Svenska kyrkan, Kyrkoordningen mm. Är du nyfiken på hur Svenska kyrkan, Sveriges största medlemsorganisation, behandlar personuppgiftsinformation, läs mer här:

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar olika former av personuppgifter för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet samt uppfylla våra plikter enligt lagar och god sed.

Eftersom församlingen är en medlemsburen organisation behandlar vi t ex personuppgifter runt medlemskapet i sig. Därtill om de kyrkliga handlingar vi tillhandahåller (dop, konfirmation, vigsel och begravning), om verksamheter vi bedriver (såsom öppen förskola, studiecirklar, utfärder, luncher, körverksamhet och mycket mycket mer), personuppgifter för kommunikation till allmänhet och medlemmar, för att hantera ekonomiska transaktioner och avtal samt personuppgifter inom begravningsverksamheten som vi utför på statens uppdrag.

Församlingen är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av de personuppgifter som gäller:

1. Område
2. Exempel på information
3. Bedömd huvudsaklig laglig grund till behandlingen
4. Läs mer 

 

Medlemskap i församlingen
Våra medlemmars namn, adress mm
Rättslig förpliktelse, berättigat intresse
Medlemmar

 
Födelser och dop
Nyfödda samt inbjudan till dop mm
Berättigat intresse
Dop

 
Verksamhet riktad till barn
Medverkande i öppen förskola, inskrivningsförskola mm
Berättigat intresse
Barngrupper

Barnkörer


Konfirmation
Medverkande i konfirmandundervisning
Berättigat intresse
Konfirmation
 
Vigslar
Parter som ingår äktenskap
Myndighetsutövning samt berättigat intresse
Vigslar 

Begravningar
Anhöriga till avlidna
Berättigat intresse
Begravningar
 
Lokalupplåtelse
Detaljer vid uthyrning
Avtal
 
Förtroendevalda
Namn och kontaktdetaljer
Berättigat intresse och allmänt intresse
 
Ideellt engagerade
Ideella medarbetare, körsångare mm
Berättigat intresse
Volontärer
Vuxenkörer
 
Externa musiker
Kontrakterade externa musiker, artister och talare
Avtal och berättigat intresse
Extern musiker


Extern kommunikation
Publicerad kalender, hemsida, annonser mm
Berättigat intresse
 
Arkiv
Arkiverade handlingar
Allmänt intresse
 
Ministerialböcker
Allmänt intresse
 
Ekonomi
Motparter i ekonomiska transaktioner
Rättslig förpliktelse, avtal
 
Diakonal verksamhet
Medlemmar i projekt, anmälda till luncher, utfärder mm
Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse
 
Generellt undervisningsansvar
Studiecirklar 
Avtal, berättigat intresse
 
Gravrätter
Motpart i avtal om gravrätter
Myndighetsutövning, avtal
 
Gravskötselavtal
Motpart i avtal om gravskötsel
Avtal
 
Jobbansökan
Information om dig som söker arbete hos oss
Avtal, berättigat intresse
Jobbansökan
 
 

Vilka delar vi personuppgifter med?

De personuppgifter pastoratet behandlar digitalt finns i antingen hos systemförvaltare (externa systemleverantörer vars applikationer anpassats till Svenska kyrkan och förvaltas av Svenska kyrkan på nationell nivå, såsom våra medlemsregister, ekonomisystem och hemsida) eller på medarbetarnas hårddiskar.  Manuell behandling i arkiv, på papper mm förekommer också.

De personuppgifter pastoratet behandlar kommer inte överföras till tredje land eller utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vid samarrangemang av t ex studiecirklar, körverksamhet eller konserter kommer personuppgifter delas med Sensus.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Pastoratet följer direktiv från Svenska kyrkans nationella nivå och stiftsnivå gällande lagring av personuppgifter.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har som privatperson flera rättigheter du bör känna till. Du kan läsa mer om dessa på datainspektionen.se.

I korthet kan sägas att du har rätt att få veta vilka personuppgifter som pastoratet behandlar som gäller dig. Du har också rätt att få information korrigerad om den är felaktig, ofullständig eller missvisande och under vissa omständigheter kan du också få information om dig raderad.

Kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar, eller om du vill veta mer om vilka bedömningar som ligger bakom hur vi behandlar personuppgifter. Vill du komma i kontakt med pastoratet angående dessa frågor, var god kontakta Anki Malmström. Du når henne på telefon 042-167000 eller maila till Anki