Begravningsverksamhet

Kyrkogårdarna och minneslundarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande.

Gravskick

Här finner du vilka gravskick vi som finns i pastoratet.

Ovårdade gravplatser

Vad händer med ovårdade gravplatser?

Skötsel, rådgivning och prislista

Allerums pastorat erbjuder hjälp med anläggning, gravskötsel och blomstersmyckning.

Fr v Översta raden Pernilla, Carina, Emma, Linda, Bitte Nedre raden, Lotta, Christina, Anders och Arne

Vaktmästarna

Våra kyrkvaktmästare och kyrkogårdsarbetare håller kyrkogårdarna i fint skick.

Gravrättsinnehavare sökes

Allerums pastorat söker gravrättsinnehavare till gravrätter i pastoratet. Detta görs för att skapa en så uppdaterad gravbok med aktuella gravrättsinnehavare till gravrätterna. På så sätt säkerställer vi arbete med sökandet av innehavare till gravrätter.

Kostnader som begravningsavgiften täcker

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

  • gravplats i 25 år
  • gravsättning
  • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Begravningsombud

Sivert Friberg är Allerums pastorats begravningsgombud.

Finn din grav

En extern sida hjälper dig att söka efter gravar.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten.