Begravningsverksamhet

Kyrkogårdarna och minneslundarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande.