Foto: Pär G Bengtsson

Svensgård i Ödåkra

Stor & Liten (Öppen förskola)
Plats och tid: Svensgård i Ödåkra, måndagar 9.30-12
Öppen förskola är en mötesplats för föräldrar och barn.
Här erbjuds lek, sång och möjlighet att knyta nya kontakter.
Det bjuds på kaffe/te, men eget tilltugg får man ta med.
Kontakt: ledare Kristin Itzigehl

Upptäckarna
Plats och tid: Svensgård i Ödåkra, måndagar 14-15.30
För F-klass och årskurs 1. Det här året ska barnen få se vilka som bor på Lukasgatan. Ledarna hämtar och lämnar på Svensgårdsskolan.
Kontakt: ledarna Kristin Itzigehl och Sara Boberg.

GOD-IS (ny grupp)
Plats och tid: Svensgård i Ödåkra, onsdagar 14-16 (för årskurs 2 och 3) samt kl 14.30-16.30 (för årskurs 4, 5 och 6)
Precis som man plockar olika sorters godis ur en godispåse, plockas här olika bitar ur Bibeln genom att till exempel spela drama, skapa något eller baka. Ibland skakas godispåsen om och eftermiddagen ägnas åt något helt annat. Vid behov hämtar ledarna barn från årskurserna 2 och 3 på Svensgårdsskolan.
Kontakt: ledarna Kristin Itzigehl och Sara Boberg