Foto: Shaun Menary

Diakoni

Leva med kyrkoåret i fest, vardag och när livet snabbt förändras. Omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. Skapa ett klimat där gemenskap mellan människor kan utvecklas och fördjupas. Det är diakoni.

Diakonins uppgift

Diakonins uppgift är att se och stödja medmänniskan med respekt och hjälp till självhjälp i olika livssituationer så väl enskilt som i grupp, i hembesök, på vårdboende och i kyrkans lokaler.

Samtal om sorg om saknad
Att sätta ord på sin sorg när en närstående har gått bort är en början på en läkning. I höst bjuder Allerums pastorat in till samtalsgrupp följande tisdagar kl 14-16 i Allerums församlingshem: 13 och 27 oktober samt 10 och 24 november.

Tillsammans sätter vi ord på sorgen, saknaden och vägen vidare.

För anmälan och eventuella frågor kontakta komminister Nina Karemo, tfn 042-167012 eller diakonassistent Helena Nilsson.

 

Vill du vara med och arbeta ideellt?

En stor och viktig grupp medarbetare i Allerums församling är alla de som arbetar ideellt. Det finns en rad skiftande områden där ideella medarbetare finns med på olika sätt tex som gudstjänstvärdar, i konfirmandarbetet, i församlingens internationella arbete t ex bösskramlare, vår och julmarknader,värdar vid öppen gemenskap och caféer och Vägkyrkan mm. Är du intresserad av att pröva på det ideella medarbetarskapet i någon form hör av dig till komminister Nina Karemo, tfn 042-167012.