Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Vill du vara med och arbeta ideellt?

En stor och viktig grupp medarbetare i Allerums församling är alla de som arbetar ideellt. Det finns en rad skiftande områden där ideella medarbetare finns med på olika sätt tex som gudstjänstvärdar, i konfirmandarbetet, i församlingens internationella arbete t ex bösskramlare, vår och julmarknader,värdar vid öppen gemenskap och caféer och Vägkyrkan mm. Är du intresserad av att pröva på det ideella medarbetarskapet i någon form hör av dig till Margareta Thomasson, tfn 042 - 16 70 15, Alison Dieden, tfn 0709 - 26 50 84, Bertil Rubin, tfn 042 - 16 70 04.