Foto: Shaun Menary

Diakoni

Leva med kyrkoåret i fest, vardag och när livet snabbt förändras. Omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. Skapa ett klimat där gemenskap mellan människor kan utvecklas och fördjupas. Det är diakoni.

Diakonins uppgift

Diakonins uppgift är att se och stödja medmänniskan med respekt och hjälp till självhjälp i olika livssituationer så väl enskilt som i grupp, i hembesök, på vårdboende och i kyrkans lokaler.

Livsnära samtal
Torsdagarna den 1, 15 och 29 oktober samt 12 och 26 november hålls ”Livsnära samtal” i Fleninge kyrka.
Kvällen inleds kl 18.30 med en enkel andakt eller mässa i kyrkan.
Klockan 19 blir det samtal utifrån kommande söndags tema.

Alla samlingar är fristående och man kan välja enbart andakten/mässan, enbart samtalet eller båda.
Kvällarna leds av Maria Bengtsson och Carina Olsson samt Mats Persson.

En kopp kaffe serveras vid samtalet. Ingen anmälan.
Kvällen avslutas senast 20.30. Max 50 personer.

***

Samtal om sorg om saknad
Att sätta ord på sin sorg när en närstående har gått bort är en början på en läkning. I höst bjuder Allerums pastorat in till samtalsgrupp följande tisdagar kl 14-16 i Allerums församlingshem: 13 och 27 oktober samt 10 och 24 november.

Tillsammans sätter vi ord på sorgen, saknaden och vägen vidare.

För anmälan och eventuella frågor kontakta diakonerna Maria Bengtsson (e-post: miamaria.bengtsson@svenskakyrkan.se) eller Carina Olsson (e-post: carina.k.olsson@svenskakyrkan.se)

 

Vill du vara med och arbeta ideellt?

En stor och viktig grupp medarbetare i Allerums församling är alla de som arbetar ideellt. Det finns en rad skiftande områden där ideella medarbetare finns med på olika sätt tex som gudstjänstvärdar, i konfirmandarbetet, i församlingens internationella arbete t ex bösskramlare, vår och julmarknader,värdar vid öppen gemenskap och caféer och Vägkyrkan mm. Är du intresserad av att pröva på det ideella medarbetarskapet i någon form hör av dig till Margareta Thomasson, tfn 042 - 16 70 15, Alison Dieden, tfn 0709 - 26 50 84, Bertil Rubin, tfn 042 - 16 70 04.