Foto: Shaun Menary

Diakoni

Leva med kyrkoåret i fest, vardag och när livet snabbt förändras. Omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. Skapa ett klimat där gemenskap mellan människor kan utvecklas och fördjupas. Det är diakoni.

Diakonins uppgift

Diakonins uppgift är att se och stödja medmänniskan med respekt och hjälp till självhjälp i olika livssituationer så väl enskilt som i grupp, i hembesök, på vårdboende och i kyrkans lokaler.

Välkommen att ta kontakt när du vill ha någon att samtala med kring din livssituation:

-vid sorg och sorgebearbetning

-om tankar kring livsfrågor

-när du behöver stöd och omsorg

-när du vill komma in i en gemenskap

Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Kerstin Lindfors, diakon
kerstin.lindfors@svenskakyrkan.se  tel 042-167015 

Nina Karemo, präst
nina.karemo@svenskakyrkan.se  tel 042-167012

Elin Bille, präst
elin.bille@svenskakyrkan.se tel 042-167011

 

Leva-vidaregrupp

En samtalsgrupp om sorg. För dig som förlorat en närstående

Växtplats - livsmod

Samtalsgrupp om livsnära frågor

Vill du vara med och arbeta ideellt?

En stor och viktig grupp medarbetare i Allerums pastorat är alla som arbetar ideellt.

Det finns en rad skiftande områden där ideella medarbetare finns med på olika sätt. Några exempel är att vara gudstjänstvärd eller värd vid cafféer och annan öppen gemenskap. Du kan också vara med i konfirmandarbetet eller i församlingens internationella arbete. 

Är du intresserad av att pröva på det ideella medarbetarskapet i någon form kontakta diakon Kerstin Lindfors: kerstin.lindfors@svenskakyrkan.se tel 042-167015