Vår verksamhet

De tre församlingarna Allerum, Fleninge och Välinge-Kattarp bildar tillsammans Allerums pastorat. Alla tre församlingar har sin egen och unika karaktär. Det finns flera mötesplatser och aktiviteter utspridda i pastoratet. I våra aktiviteter får du bland annat gemenskap och skratt, stödjande samtal för att dela oro och möjlighet att sjunga i kör. Oavsett din ålder.

Pastoratet har ett rikt och varierat gudstjänstliv. Musik har i alla tider spelat stor roll i människans liv och är därför en naturlig och viktig del i alla våra gudstjänster, andakter och samlingar. Allerums pastorat har också ett brett barn- och ungdomsarbete med inspirerande aktiviteter för barn och unga i alla åldrar.
På vår hemsida finner du gudstjänster och aktiviteter för alla åldrar. Allerums pastorat har mycket att erbjuda och är till för dig. Du är välkommen att finnas med i vår gemenskap.

Det händer - verksamhet för vuxna

Utfärder, caféer, helgdagsfirande, öppna gemenskaper, studiecirklar och underhållning. Här kan du läsa om olika mötesplatser i Allerums pastorat.

Diakoni

Leva med kyrkoåret i fest, vardag och när livet snabbt förändras. Omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. Skapa ett klimat där gemenskap mellan människor kan utvecklas och fördjupas. Det är diakoni. Klicka här för att läsa om våra grupper för livsnära samtal av olika slag.

Musik & körer

Körer och musik är viktigt i gudstjänst och församlingsliv. Ett rikt och varierat musikliv för alla åldrar bidrar till fördjupning.