Vår verksamhet

De tre församlingarna Allerum, Fleninge och Välinge-Kattarp bildar tillsammans Allerums pastorat. Alla tre församlingar har sin egen och unika karaktär. Det finns flera mötesplatser och aktiviteter utspridda i pastoratet. I våra aktiviteter får du bland annat gemenskap och skratt, stödjande samtal för att dela oro och möjlighet att sjunga i kör. Oavsett din ålder.

Pastoratet har ett rikt och varierat gudstjänstliv. Musik har i alla tider spelat stor roll i människans liv och är därför en naturlig och viktig del i alla våra gudstjänster, andakter och samlingar. Allerums pastorat har också ett brett barn- och ungdomsarbete med inspirerande aktiviteter för barn och unga i alla åldrar.
På vår hemsida finner du gudstjänster och aktiviteter för alla åldrar. Allerums pastorat har mycket att erbjuda och är till för dig. Du är välkommen att finnas med i vår gemenskap.