Livshändelser

Dop

Dopet är en glädje och fest som bekräftar att vi alla ingår i ett större sammanhang och gemenskap – en församling och en världsvid kyrka som Gud har omsorg om. Dopet är också en nådegåva som inte kräver någon motprestation. Det är en välsignelse över livet som getts oss.

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vigsel

Vigseln är er stund, er dag. En stund då släkt och vänner får dela glädjen, höra era löften och be att ert förhållande präglas av tillit och ömsesidig respekt. Vid den kyrkliga vigseln ger ni era löften till varandra och får tillsammans med de närvarande be om Guds välsignelse över ert äktenskap.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Att mista någon man tycker om gör ont. Och just i den stunden ställs man inför allt det praktiska med en begravning. Såväl din församling som begravningsbyrå kan vara till stor hjälp med den praktiska delen så att du får tid och ork att sörja.