Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Begravning

Att mista någon man tycker om gör ont. Och just i den stunden ställs man inför allt det praktiska med en begravning. Såväl din församling som begravningsbyrå kan vara till stor hjälp med den praktiska delen så att du får tid och ork att sörja.

Har du mist en anhörig? I pastoratet finns både präster och diakoner som kan vara en hjälp med såväl begravning som i sorgearbete. Tillsammans med prästen utformas begravningen så att begravningsgudstjänsten blir en fin stund för avsked.    

Låna bårtäcke
I pastoratet finns ett bårtäcke som kostnadsfritt får användas vid begravning. Hur bårtäcket ser ut kan du se om du klickar på nedanstående länk.

Klicka här för att se en bild på Allerums pastorats bårtäcke.

Klicka här för att läsa mera om begravningsverksamheten i Allerums pastorat

Här kan du läsa mer om begravning (länk till extern sida)