Våra kyrkors historia

Kyrkan mitt i byn. Så har det varit i många hundra år.

Här nedan finner du var och en av våra fyra kyrkor. Vad vet du om dem?

Allerums kyrka historia

Allerums historia börjar vid kusten

Fleninge kyrka historia

Vår gamla sockenkyrka vittnar om generationers strävanden att skapa ett levande gudstjänstrum, Gud till ära och människor till hjälp att i gudstjänsten möta den uppståndne Herren.

Välinge kyrka historia

Den äldsta delen av Välinge nuvarande kyrka utgöres av tornet, som är från senare medeltiden och torde ha uppförts omkring år 1500. Vid denna tidpunkt fanns på platsen en kyrka av klart romansk typ, antagligen uppförd vid tiden omkring år 1200. Tornbyggnaden som uppfördes, fick samma bredd som den ursprungliga kyrkan.

Kattarps kyrka historia

Inne i en liten kyrkby, hägnad av höga träd, omgiven av en gammaldags lummig kyrkogård, finner vi i dag Kattarps kyrka. Mot väster stiga tornets tretton tinnar - som en skön "himlastege", kanske som symbol för Kristus och apostlarna - mot öster kransas koret av nischprydda gavlar. Men den bilden är inte så gammal: