Västra Bjäre pastorat

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Barn och familj

Välkomna!

Diakoni

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall också ni göra för dem… ur Matteusevangeliets 7:e kapitel

Besök vår youtubekanal

Här samlar vi bl.a. musikstunder och annan dokumentation

Kyrkogårdarna - hitta graven

Våra kyrkogårdar

Dopet

Om dopet

Konfirmationen

Varför ska jag konfirmera mig?

Vigseln

Att gifta sig...

Begravning

Att förlora någon...

Kyrkorna

Våra kyrkor