Västra Bjäre pastorat

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Du kan vara med och förändra det.

Läs mer och ge en gåva

BARNKÖRER OCH BARNGRUPPEN

Barn och familj

Välkomna!

Diakoni

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall också ni göra för dem… ur Matteusevangeliets 7:e kapitel

Besök vår youtubekanal

Här samlar vi bl.a. musikstunder och annan dokumentation

Kyrkogårdarna - hitta graven

Våra kyrkogårdar

Dopet

Om dopet

Konfirmationen

Varför ska jag konfirmera mig?

Vigseln

Att gifta sig...

Begravning

Att förlora någon...

Kyrkorna

Våra kyrkor