Västra Bjäre pastorat

Barn och familj

Välkomna!

Diakoni

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall också ni göra för dem… ur Matteusevangeliets 7:e kapitel

Besök vår youtubekanal

Här samlar vi bl.a. musikstunder och annan dokumentation

Kyrkogårdarna - hitta graven

Våra kyrkogårdar

Dopet

Om dopet

Konfirmationen

Varför ska jag konfirmera mig?

Vigseln

Att gifta sig...

Begravning

Att förlora någon...

Kyrkorna

Våra kyrkor