Västra Bjäre pastorat

Bakom varje siffra finns en människa

Över 100 miljoner människor är på flykt och 300 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Din gåva gör skillnad!

Läs mer och ge en gåva

Diakoni

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall också ni göra för dem… ur Matteusevangeliets 7:e kapitel

Besök vår youtubekanal

Här samlar vi bl.a. musikstunder och annan dokumentation

Kyrkogårdarna - hitta graven

Våra kyrkogårdar

Dopet

Om dopet

Konfirmationen

Varför ska jag konfirmera mig?

Vigseln

Att gifta sig...

Begravning

Att förlora någon...

Kyrkorna

Våra kyrkor