Dop, konfirmation, vigsel, begravning

..kallas med ett ord för de "kyrkliga handlingarna"