Västra Bjäre pastorat

Prata med oss

Kontakt

Västra Bjäre pastorat Besöksadress: FÖRSAMLINGSVÄGEN 9, 26974 VÄSTRA KARUP Telefon: +46(431)360400 E-post till Västra Bjäre pastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kör och musik

välkommen med!


Körverksamhet i Västra Bjäre pastorat

Körsång i Västra Bjäre pastorat:

Västra Bjäre kyrkokör

Övar onsdagar kl 19 - 21 i Västra Karups församlingshem

Traditionell vuxenkör med ca 30 medlemmar, sjunger både 3-stämmig och 4-stämmig repertoar.

Vi sjunger i våra kyrkor på högtidsdagarna, 4 -5 gånger per termin samt gör en jul- och en vårkonsert.

Körledare: Ingrid Häggström

Västra Bjäre Flickkör

Kör för flickor i åk 4—6. Vi övar ensemblesång, stämsång och röstutveckling.

Körsång gör dig frisk och smart Töres Theorell är professor emeritus i psykosocial medicin på Karolinska institutet. Han medverkar i den nyutkomna antologin ”Körsång påverkar”, där olika forskare skriver om sin ingång i ämnet. Det finns medicinska vinster som minskad stress och utsöndring av gynnsamma hormoner. Stora muskelgrupper i mellangärdet och bröstkorgen tränas och samarbetet mellan hjärta och lungor påverkas positivt. Det finns stora vinster för framför allt äldre, menar Töres Theorell. – De senaste tio åren har vi sett att folk över pensionsåldern sjunger allt mer, säger han och hänvisar till en amerikansk undersökning som pågick under två år. Den visade hur äldre, som inte sjungit förut, fick en positiv hälsoutveckling jämfört med en grupp som inte fick sjunga. ANNONS: I Sverige medverkade han vid en studie som delade in människor som ville sjunga i två grupper, en som fick och en som inte fick sjunga. Under ett års tid kunde forskarna påvisa att immunsystemet blev bättre hos dem som sjöng. – De fick också en tydlig ökning av testosteron. Det finns hos både män och kvinnor och stimulerar celler att repareras.

Dagens Nyheter

Musikteori och enklare notläsning ingår. Kören medverkar 3—4 gånger per termin i gudstjänst i någon av pastoratets kyrkor. Övar onsdagar kl 16.30—17.30 i Torekovs församlingshem

Västra Karups barnkör

Kör för både flickor och pojkar i åk 1—3. Vi sjunger busiga, svängiga roliga sånger, ofta med ett kristet budskap. Vi kombinerar gärna sångerna med rörelser för att vi vet att det är naturligt att röra sig till musik.

Övar onsdagar kl 15.30—16.15 i Västra Karups församlingshem.

Torekovs barnkör

Kör för både flickor och pojkar i åk 1—3. Vi sjunger busiga, svängiga roliga sånger, ofta med ett kristet budskap. Vi kombinerar gärna sångerna med rörelser för att vi vet att det är naturligt att röra sig till musik.

Övar torsdagar kl 15.30—16.15 i Torekovs församlingshem.

Körledare: Ingrid Häggström

Lyssna på Västra Bjäre kyrkokör tillsammans med körsångare från Båstad-Östra Karup och Förslöv-Grevie

 

 

Hör kyrkokören sjunga "Stad i ljus" på Alla helgons Dag i Torekovs kyrka

 

 

Lyssna när tjejerna sjunger!

 

Ingrid Häggström

Ingrid Häggström

Västra Bjäre pastorat

Kyrkomusiker

Direkt: 0431-360427

Mobil: 📞0707-32 84 32

Mer om Ingrid Häggström…

Ingrid Häggström är kyrkomusiker och körledare.

Frank Grzeskowiak

Frank Grzeskowiak

Västra Bjäre pastorat

Kyrkomusiker

Mer om Frank Grzeskowiak…

Frank Grzeskowiak är musikdirektör, organist.

stadiljus1nov2014kk

00:00
Kyrkokören sjunger i Torekovs kyrka Alla helgons dag 2014