Vigseln

Att gifta sig...

 ...i kyrkan är en fast tradition i vårt samhälle. En del drar sig för det med motivationen att det kostar för mycket. Då är det viktigt att tänka på att det kostar egentligen inget alls! Är antingen mannen eller kvinnan medlem i Svenska kyrkan är kyrkbröllopet en rättighet! Vigsel kan äga rum i vilken av kyrkorna som helst, enskilt med två vittnen eller om önskemål finns,  i hemmet. Sommartid kan ett bröllop i trädgården vara fint eller varför inte på Hallands Väderö?

 Äktenskapet är precis som kärleken en Guds gåva. Syftet är att föra man och kvinna närmare varandra och att inför Gud och vänner visa att man vill höra samman.
I god tid före tilltänkt datum bör man kontakta pastorsexpeditionen. Då bokas kyrka och präst. I möjligaste mån försöker vi tillgodose individuella önskemål

Innan vigsel äger rum skall man  hindersprövas. Detta görs på  Lokala Skattekontoret. Här sköts också namnändringar om. Från Skattekontoret får man två handlingar som skall lämnas till prästen - förslagsvis i samband med vigselsamtal med prästen.

Så går det till!

 

Att gifta sig

Att vigas i våra kyrkor är mycket populärt. För att ni verkligen skall få den dag, tid och plats som ni önskar måste ni vara ute i mycket god tid.
En bra regel är att boka ett år före vigseln. Detta görs på expeditionen, tel 0431-36 04 00

Vigselordningen kan du hitta här

Förslag på psalmer hittar du här

Förslag till moment som bör vara med i en agenda/programblad hittar du här (word-dokument docx)

Skatteverkets information; hindersprövning, namnbyte etc

Glöm inte - vi hjälper er gärna!