Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förtroendevalda

i Västra Bjäre pastorat

Pastoratets fullmäktige
 

Magnus Andrell
Birgitta Jansson
Ann-Marie Johnsson    ordf
Sten Hjalmarsson
John Henrysson
Angelica Persson
Bertil Hervén
Katarina Krag
Daniel Nilsson
Arne Nilsson
Lisbeth Sivertsson
Gunilla Sjöstrand
Anders Gunnarsson
Iréne Olsson Anshem
Göran Reimer
Siv-Britt Håkansson

Ersättare

Ingegärd Rayman
Rosmarie Hermansson
Magnus Jeppsson
Gunvor Hannukka
Johan Arnoldsson
Gunvor Åkesson
Jan Ekelund
Lena Pettersson
Ulf Holmberg 

 

Pastoratets kyrkoråd


Magnus Andrell ordf (ledig från befattningen t.v.)
Birgitta Jansson
Irene Olsson  Anshem
Sten Hjalmarsson  v ordf (Tjänstgör som ordf t.v.)
Daniel Nilsson
Arne Nilsson
Lisbeth Sivertsson
Fredrik Westerlund, kh

Ersättare

Ann-Marie Johnsson
Katarina Krag
Rosmarie Hermansson
Angelica Persson.

Församlingsrådet i Västra Karup-Hov

Sten Hjalmarsson ordf
Arne Nilsson v ordf
Märta Pettersson
Angelica Persson
Bertil Pettersson
Ingegerd Rayman
Gunvor Åkesson
Lisbeth Sivertsson
Eva Jansson

ersättare

Irmela Paulsson
Göran Reimer
Margaretha Söderman
Magnus Jeppsson
Monica Hall

Församlingsrådet i Torekov
 

Magnus Andrell
John Henrysson
Birgitta Jansson ordf
Irene Olsson Anshem v ordf
Fredrik Westerlund, kh

Ersättare

Katarina Krag.

  

Så styrs Svenska kyrkan

Kontakt med ordföranden:
kyrkofullmäktige, ordf
Ann-Marie Johnsson, tel 73 244
annmarie.j@bjarenet.com

Kyrkorådets ordförande
 ordf Sten Hjalmarsson
tel 073-069 86 68
0431-36 00 24
sten@ashall.se

Församlingsrådet
i Västra Karup-Hov
ordf Sten Hjalmarsson
tel 073-069 86 68
0431-36 00 24
sten@ashall.se
 
Församlingsrådet i Torekov
Birgitta Jansson
tel 36 40 52
torekov@telia.com