Dopet

Om dopet

Svenska kyrkan döper barn, unga och vuxna. Gud själv  handlar i dopet och därför är det inte beroende av hur vuxen eller hur mogen en  människa är. Gud har gett henne dopet för att hon, hur hon än känner det skall veta att hon tillhör Kristus och kan lita på hans ord. Genom  dopet tillhör vi gemenskapen av alla dem som har Jesus Kristus till Herre.

Dopets vatten är ett synligt tecken på att vi får leva i syndernas  förlåtelse. Så snart ett barn kommit till världen står föräldrarna inför ett  val. Det är en illusion att tro att man kan låta sitt barn förbli opåverkat till  dess det kan välja tro själv. Vill vi att vårt barn skall växa upp i den kristna  traditionen, tillhöra kyrkan, lära sig leva som kristen, då är dopet naturligt.

Den som döps får en osynlig, oförstörbar gåva - som blir till glädje om den  används Ungefär nio av tio barn till föräldrar vilka tillhör Svenska kyrkan,  döps redan vid några veckors eller några månaders ålder och blir därmed  tillhöriga Svenska kyrkan.

Den som inte tillhör Svenska kyrkan men önskar göra detta, blir döpt efter samtal och undervisning. Det gäller också odöpta  ungdomar som vill konfirmeras. Inräknat konfirmander döps fler vuxna i Svenska  kyrkan än i något annat svenskt samfund. Svenska kyrkan erkänner också andra  kyrkors dop. Den som alltså är döpt enligt en annan kristen kyrkas ordning och  därmed tillhör Kristi gemenskap, döps inte om igen vid inträde i Svenska kyrkan.  Välkommen att höra av Dig a doptider. Har Du några frågor om Ditt eget eller Ditt barns dop? Dra  Dig aldrig för att höra av Dig!