Begravning

Att förlora någon...

som står en nära är en svår händelse. Som kyrka vill vi vara ett stöd, hjälpa till att hitta vägen vidare i livet.
Ibland kallas präst till dödsbädden. Kanske firas nattvard eller en kort andakt. Ring gärna prästen!

Själaringning
sker i pastoratets kyrkor på vardagar. Välkommen till kyrkan och stillheten

Begravningsgudstjänsten
formas tillsammans med präst, anhöriga och begravningsbyrå.
De individuella önskemålen försöker vi tillgodose så långt det är möjligt
Begravningsgudstjänsten sker i regel i någon av pastoratets kyrkor.
Endast kyrkotillhöriga har rätt till begravningsgudstjänst

Dra dig aldrig från att kontakta församlingen för stöd och hjälp i samband med ett dödsfall. Det gäller lika mycket före som efter begravningen

Tacksägelse
sker i kyrkan efter dödsfallet. Namnet på den avlidne läses upp och kyrkvärd tänder ett ljus för den avlidne.
Som anhörig kan man påverka när tacksägelse skall äga rum

Alla har rätt till gravplats,
antingen kistgrav, urngrav eller på minneslund alternativy askgravlund.
Prästen gör gärna hembesök även efter begravningen.
Ta kontakt med begravningsprästen så bestämmer vi
tillsammans lämplig tid.

Präst
finns tillgänglig att svara på frågor

Kontakt med begravningsbyråer
kan Du nå via Gula sidorna. Ange sökordet begravningsbyråer