Torekovs kyrka

Torekovs nygotiska kyrka är en populär vigselkyrka som verkligen ligger mitt i byn

Kyrkan

”Frennekojan” var troligen från tidigt 1200-tal och ersattes med föregående kyrka som var uppförd 1344 och helgad åt jungfru Thora.

1858 brann kyrkan ned tillsammans med 47 hus. Kyrkans grundmurar finns markerade i parken i centrala Torekov. Dessa tillkom 1942 för att markera kyrkans läge.

Nuvarande kyrka uppfördes 1860-1863 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Efter ett angrepp av husbock byggdes kyrkan om åren 1950-1953

En sakristia i norr tillkom och tornet byggdes om till annan form.

Inventarier

Predikstolen är byggd 1863 och restaurerad 1953.

Dopfunten är från 1913 och dopbäckenet av mässing är från 1648

I tornet hänger kyrkklockor av malm. Storklockan är från 1881 medan lillklockan är från 1863.

Ett votivskepp föreställer ett krigsfartyg. Normalt brukar votivskepp föreställa handelsfartyg.

En osignerad altartavla är av okänd ålder.

En tavla från 1697 har motivet Jesus på korset.

Ljuskronor är från 1650-1750. I kyrkan finns en tavla som skildrar en tidigare brand som ägde rum 22 december 1737.