Kyrkoåret

Kommande helgdags texter hittar du här!

 

Mer om kyrkoåret

Kyrkoåret börjar första söndagen i Advent och slutar på Domssöndagen.
Tidpunkten för när påsken infaller avgör hur många "söndagar efter Trettondedagen" och "söndagar efter trefaldighet" som ryms inom kyrkoåret. Påskdagen firas alltid enligt mycket gammal sed på första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Svart är sorgens färg
och används på Långfredagen, Kristi dödsdag.  Prästen bär också i regel svart i samband med begravningar.

Den blå färgen
syns ganska sällan i våra kyrkor. Färgen brukar kallas för Mariablå och används på Mariadagar. Den mest kända är nog Jungfru Marie Bebådelsedag

Den gröna färgen talar om växtlighet,
inte bara i naturen utan även i det andliga livet.

Lila eller violett är botens och förberedelsens färg.
Två stora förberedelsetider har vi i vår kyrka: Advent som förbereder oss för Jul och Fastan som förbereder oss på Påsken

Rött är Andens och blodets färg.
Till Pingst ser vi rött i kyrkan och så även på Annandag jul då vi tänker på martyrerna,  människor som dött för sin tros skull.

Den vita färgen
är glädjens färg
. Julen, Påskdagen och tiden efter Påsk står glädjen i  centrum och vitt är den liturgiska färgen.