Konfirmationen

Varför ska jag konfirmera mig?

Därför att det är en unik möjlighet att få tala om tro och livsfrågor både med kamrater och vuxna i en avslappnad miljö

Tyvärr talar vi vanligtvis alldeles för lite om livets innersida. Konfirmandtiden kan vara din chans att borra djupare i de frågor som gör livet viktigt att leva. Vad är meningen med livet? Varför finns vi här? Vad är det att leva ett bra liv? Vem var Jesus? Vad stod han för? Vad står det i Bibeln? Vad är det att vara människa och kristen?

Att vara tonåring är att befinna sig i ett brytningsskede i livet med sökande efter frihet, mognad, livsstil, självständighet och bekräftelse

Det är en tid då man börjar ta ställning till hur man ska leva sitt liv. I detta brytningsskede är det vår uppgift att möta ungdomar. I åttonde klass inbjuds du av sin församling att tillsammans med andra ungdomar delta i konfirmandarbetet och få möjlighet att fundera över vad kristen tro egentligen är och vad den innebär.

Det finns också möjlighet att konfirmeras som vuxen

Varje år konfirmeras de flesta ungdomar i åldersklassen i vårt pastorat Konfirmationen bekräftar dopet Konfirmationstiden är en möjlighet att få diskutera och samtala kring de livsfrågor som konfirmanderna själva bär på och sätta dem i relation till kristen tro. Vem är jag? Vad ska jag göra i livet?

Under konfirmationstiden deltar konfirmanderna i gudstjänster för att bli delaktiga och lära känna det mesta centrala i församlingens och den enskilde kristnes liv.

Ordet konfirmation kommer från latinets confirmare som betyder bekräfta

I konfirmationen bekräftar Gud dopet. De konfirmander som inte är döpta döps under konfirmationstiden. Undervisningen avslutas med konfirmationsgudstjänst i kyrkan. Vi erbjuder vinterläsning i V Karup eller i Torekov. Läsningen startar kring Tacksägelsedagen och konfirmation blir det i slutet av april/början av maj. Ett veckoslutsläger ingår också.

Vinterläsning

Sommarläsning i Torekov 

Varje år erbjuds vinter/sommarläsning i pastoratet.
Mer information och anmälningsblankett finns på denna länk

Har Du frågor, kontakta expeditionen 0431-360400

Bild 
Sommarkonformationen 2021 i Torekov