Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

LÖVESTADS FÖRSAMLING

Välkommen in i vår gemenskap

Carina Molander är en människa
med många strängar på
sin lyra. Skådespeleri, föredrag,
musik och engagemang. Hon är
också en djupt troende människa
och delar vår gudstjänstgemenskap
ofta. I samband med
askonsdagsmässan den 6 mars
delar hon sina erfarenheter av
att vara människa och troende
i församlingshemmet efter mässan.
Kyrkokören är med och sjunger
i mässan som börjar kl 18.30.
I församlingshemmet börjar vi
ungefär kl 19.15.

Askonsdagen den 6 mars

Carina Molander är en människa med många strängar på sin lyra. Skådespeleri, föredrag, musik och engagemang. Hon är också en djupt troende människa och delar vår gudstjänstgemenskap ofta. I samband med askonsdagsmässan den 6 mars delar hon sina erfarenheter av att vara människa och troende i församlingshemmet efter mässan. Kyrkokören är med och sjunger i mässan som börjar kl 18.30. I församlingshemmet börjar vi ungefär kl 19.15.

Nästa film är “Gräns” som vann pris vid filmfestivalen i
Cannes. Tina jobbar vid tullen och har ett sjätte sinne när det
gäller att peka ut smugglare. Det är nästan som om hon kan
lukta sig till när någon döljer något. Men när den mystiska
Vore kliver av färjan så tvivlar
hon för första gången på sin instinkt.
Hon anar att han döljer något, men kan inte sätta fingret
på vad. En film om att hitta sin
plats i världen. 28 februari visas Gräns.

Församlingsbion i vinter

Nästa film är “Gräns” som vann pris vid filmfestivalen i Cannes. Tina jobbar vid tullen och har ett sjätte sinne när det gäller att peka ut smugglare. Det är nästan som om hon kan lukta sig till när någon döljer något. Men när den mystiska Vore kliver av färjan så tvivlar hon för första gången på sin instinkt. Hon anar att han döljer något, men kan inte sätta fingret på vad. En film om att hitta sin plats i världen. 28 februari visas Gräns.

Inspirerade av Taizé, utmanade av ett annorlunda sätt att söka efter livets djupare mening firar vi enkla gudstjänster en tisdagskväll varje månad i Tolånga kyrka. Meditativ sång, bön,
ljuständning, inte så många ord, lyssnande inåt – kom och dela!

Taizémässa på tisdagen den 19/2 kl.18.30

Inspirerade av Taizé, utmanade av ett annorlunda sätt att söka efter livets djupare mening firar vi enkla gudstjänster en tisdagskväll varje månad i Tolånga kyrka. Meditativ sång, bön, ljuständning, inte så många ord, lyssnande inåt – kom och dela!

En lång tradition i vår församling
är kyrklunchen i Vanstad. Vi samlas till högmässa i Vanstad
kyrka den 17 februari och äter tillsammans i församlingshemmet efteråt. Anmäl dig senast
den 12 februari på telefon 0417-210 43 eller per mail.

Kyrklunch

En lång tradition i vår församling är kyrklunchen i Vanstad. Vi samlas till högmässa i Vanstad kyrka den 17 februari och äter tillsammans i församlingshemmet efteråt. Anmäl dig senast den 12 februari på telefon 0417-210 43 eller per mail.

Här på denna sidan hittar du de Kyrkfönstren som nyligen har utgetts. Här samlar vi Kyrkfönstren en efter en, till alla som vill läsa.

Kyrkfönstret 2018 nr 4

Här på denna sidan hittar du de Kyrkfönstren som nyligen har utgetts. Här samlar vi Kyrkfönstren en efter en, till alla som vill läsa.