Vy på Röddinge kyrka
Foto: Helen Lindqvist

LÖVESTADS FÖRSAMLING

Välkommen in i vår gemenskap

Pion i prästgårdsparken i Lövestad

Församlingen och de aktuella Corona direktiven

Glada nyheter! Från den 1 juni lättar man på restriktionerna. Vi får nu vara som mest 50 personer när vi samlas till gudstjänst. Det gäller i Tolånga, Vanstad och Lövestad kyrkor. I Röddinge som är lite mindre kan vi vara 25 personer. Det enda kravet är att man får en anvisad plats. I varje kyrka kommer därför platsen att vara markerad av en psalmbok aktuell gudstjänstordning. Man skall sitta på sin plats men får naturligtvis gå fram och ta emot nattvarden om man vill det. Det känns oerhört skönt att från den 1 juni släppa kravet på föranmälan. Skulle det, mot förmodan, vara mer än 50 personer som kommer lovar vi att dubblera gudstjänsten. Gud välsigne dig/ Åke Appelgren, kyrkoherde