Tolånga kyrkogård, liten fågel i kruka
Foto: Helen Lindqvist

LÖVESTADS FÖRSAMLING

Välkommen in i vår gemenskap

Första advent i Lövestads kyrka

Första advent

Högmässan på första advent brukar vara en av de roligaste gudstjänsterna under året. Härlig psalmsång, vacker musik och god stämning. I år blir det garanterat annorlunda. Polismyndigheten och biskoparna har kommit överens om att gränsen på åtta personer gäller antalet gudstänstdeltagare men att präst, musiker och kyrkovaktmästare inte räknas in. Därför har vi bestämt att fira två gudstjänster i Lövestad kyrka första advent som är den 29 november. MAN MÅSTE ANMÄLA SIG PÅ TELEFON 0417-21575! FÖRST TILL KVARN GÄLLER OCH INGA UNDANTAG MEDGES. Vi ger de första åtta som ringer plats i den första gudstjänsten kl 10.30 och nästa åtta plats i den gudstjänst som börjar 13.30. Det betyder att det finns plats för ytterligare två personer kl 10.30 på söndag och vi är beredda att köra dubbelt om det behövs. Till den sena gudstjänsten har ännu ingen anmält sig och där finns det plats för åtta personer. Ring mig om du vill komma kl 10.30 och du är välkommen också kl 13.30! Jag är ledsen över att vi måste göra på detta vis men det är nödvändigt för att hindra smittspridningen! Gud välsigne Dig! Åke Appelgren, kyrkoherde

De nya coronadirektiven

Församlingen och de nya coronadirektiven

Som säkert alla just nu vet har vi fått nya direktiv vars mål är att hejda smittspridningen. För församlingen betyder det följande: All vardagsverksamhet är inställd tillsvidare. Filmkvällar, öppen barnverksamhet och kyrkokören (fr o m den 24 november) blir inte av. När det gäller gudstjänsterna kommer vi att fortsätta att fira dem så som det är annonserat i Kyrkfönstret men det är ett mycket begränsat antal deltagare som kan komma. Vill du fira gudstjänst en söndag får du ”boka din plats” genom att ringa till den präst som har gudstjänsten. Vem av Katarina och mig som har gudstjänsten ser du i Kyrkfönstret. Vi väljer att göra så för att gudstjänsten är viktig. Den har en ställföreträdande funktion. I gudstjänsten (liksom alla andra dagar) ber vi för församlingen, för människor och för den värld Gud har skapat. Det är viktigt. Redan nu kan jag säga att följande gudstjänster ställs in: Julnattsmässan, julottan och ”kaffegudstjänsten” den 27 december. Det är så smärtsamt att inte få fira dessa gudstjänster men vi måste dra vårt strå till stacken. När det gäller dop, vigslar och begravningar omfattas dessa gudstjänster också av de begränsningar som införts. Det har ibland, av okunskap, framförts att dessa skulle vara ”privata” sammankomster men så är det inte. Alla gudstjänster (utom bikt) i Svenska kyrkan är allmänna sammankomster och öppna för alla och envar. Vill du under den tid som de nuvarande resriktionerna gäller träffa en präst för samtal eller nattvardsfirande i hemmet går det alldeles utmärkt. Hör av dig! Vi kommer kontinuerligt att informera via hemsidan, via facebook.com/lovestadsforsamling och via vår telefonsvarare när det gäller de konsekvenser coronaviruset får för oss. OBS! Vi kommer inte att sända våra gudstjänster live i sociala medier, den typ av utrustning saknas i våra kyrkor. Istället hänvisar vi till TV-gudstjänster i SVT och Sveriges Radio. Gud välsigne dig! Åke Appelgren, kyrkoherde

Muren vid Vanstads kyrka

Arbetet med kyrkogårdsmuren i Vanstad

Just nu pågår arbete med att restaurera kyrkogårdsmuren i Vanstad. Kyrkorådet vill göra alla uppmärksamma på att det är en arbetsplats och de avspärrningar som finns där är till för att skydda människor och miljö. Vi uppmanar alla att respektera detta så länge som arbetet pågår. Har någon några frågor kring arbetet går det bra att ringa kyrkorådets ordförande Jan-Erik Johansson på telefon 0417 215 74 eller kyrkoherde Åke Appelgren på telefon 0417 215 75.

Kyrkfönstret 2020 nr 3 - sida1

Kyrkfönstret 2020 nr 3

Här på denna sidan hittar du de Kyrkfönstren som nyligen har utgetts. Här samlar vi Kyrkfönstren en efter en, till alla som vill läsa.