Fönstermålning i Vanstads kyrka
Foto: Helen Lindqvist

LÖVESTADS FÖRSAMLING

Välkommen in i vår gemenskap

Glasstaty i Lövestads kyrka

Lunds stifts beviljade medel

Det finns möjlighet att söka medel om de ekonomiska omständigheterna är knappa t ex till nya glasögon, tandvård, en sommarutflykt med barnen och liknande. Du kan inte söka bidrag till dagliga behov eller för att betala skulder. Tag kontakt med Åke eller Katarina så berättar vi mer och ser till så att ansökan kommer iväg. Vi måste träffas och fylla i ansökan. Vill du vara med, tag kontakt senast den 15 mars! Detta behandlas med yttersta sekretess!

De nya coronadirektiven

Församlingen och de aktuella Corona direktiven

Med anledning av rådande restriktioner är all vardagsverksamhet inställd. Vi fortsätter att fira de flesta av de gudstjänster som annonserats Kyrkfönstret. Vi informerar om detta via vår Facebooksida och på telefonsvararen. Vill du delta i en gudstjänst måste du anmäla dig på telefon till den präst som tjänstgör. Vem av oss det är ser du i Kyrkfönstret eller på Facebooksidan. www.facebook.com/lovestad Detta gäller tills vidare! Vill du under den tid som de nuvarande restriktionerna gäller träffa en präst för samtal eller nattvardsfirande i hemmet går det alldeles utmärkt. Hör av dig! OBS! Vi kommer inte att sända våra gudstjänster live i sociala medier, den typ av utrustning saknas i våra kyrkor. Istället hänvisar vi till TV-gudstjänster i SVT och Sveriges Radio. Gud välsigne dig! Åke Appelgren, kyrkoherde