Dahlior från Röddinge
Foto: Helen Lindqvist

LÖVESTADS FÖRSAMLING

Välkommen in i vår gemenskap

Rågbullar

Frukostklubben startar den 23 september

Frukostklubben träffas i församlingshemmet en gång i månaden kl 9.00 för gemenskap och frukost. På programmet står ibland frågesport, ibland musik, ibland något annat. Hälsningar Katarina och Åke

Ljusen i Tolånga kyrka

Taizémässa 5 oktober kl. 18.30

Välkommen till stillhet, bön och en inre förankring i meditation med hjälp av Taizé sång i Tolånga kyrka.

Ljusbäraren i Tolånga kyrka

Nya lättnader i restriktioner

Från och med nu gäller följande i våra kyrkor. I Lövestad och Vanstad kyrkor kommer psalmböcker eller agendor att placeras ut på varannan rad. Man får lov att sitta i sällskap om åtta personer om sällskapet kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. I just dessa två kyrkor är det ingen risk att det blir någon brist på plats eftersom de är stora och rymmer många. I Tolånga kyrka gäller varannan rad där det finns psalmböcker eller agendor. Här är bänkraderna olika långa vilket gör att det är antalet utlagda psalmböcker eller agendor som avgör hur stora sällskap som kan sitta på en viss rad. Här gäller också kravet på en meters avstånd mellan sällskapen. I Röddinge kyrka är bänkarna korta vilket gör att det på de allra flesta bänkrader endast kan sitta två personer som också måste iaktta enmetersregeln. Psalmböcker eller agendor anvisar platsen. I den främre delen av kyrkan och i det södra sidoskeppet kan antalet sittande uppgå till fyra per rad. I samband med nattvardsfirande ber jag er iaktta försiktighet och hålla avstånd. För de allra flesta gudstjänster är detta inget problem men i samband med dop, vigslar och begravningar kan begränsningar bli aktuella. Det är alltid tjänstgörande präst som ytterst bär ansvar för att vi uppfyller Folkhälsomyndighetens restriktioner. Det är också tjänstgörande präst som talar om hur de församlade skall lämna kyrkan på ett säkert sätt. Är man fullt vaccinerad löper man ingen större risk men känner man sig krasslig, hostig eller snuvig är det klokt att stanna hemma så ingen oroas i onödan. Tillsammans ser vi till att minska smittspridningen! Gud välsignelse önskar er kyrkoherde Åke Appelgren

Blomster i Röddinge

Biologisk mångfald - en ödesfråga för framtiden

Under innevarande år kommer vi att försöka öka den biologiska mångfalden genom att låta öppna gräsytor få växa utan att klippas varje vecka. Vi kommer att plantera blommande växter för att erbjuda våra insekter en god miljö och för att ge dem som besöker våra kyrkogårdar en rikare upplevelse. De ytor som framför allt kan komma ifråga är delar av Röddinge, Vanstad nya och Lövestad nya kyrkogårdar. Vi hoppas genom dessa åtgärder både skapa en miljö med mer liv i och med förutsättningar för biologisk mångfald. Kanske vill någon sätta en eller flera bikupor på någon av våra kyrkogårdar. Om så – hör av dig! Mandelblomster på ängen nedanför Röddinge kyrka är ett exempel på vad som visar sig när vi släppt upp gräset.