Konfirmander 2020
Foto: Lars-Åke Kvant

Konfirmation

Konfirmationen är en bekräftelse på vårt dop. Dopet som är vår nådegåva. Nåden som är helt gratis och helt utan prestation.

Under konfirmationstiden diskuterar vi livsfrågor, sjunger, gestaltar olika berättelser, åker på läger och får på köpet ny kompisar.

Har du frågor eller vill kontakta oss kan du ringa till: Katarina på 0417-215 73 eller skicka e-post.

Men det mest centrala är förberedelse inför konfirmationsgudtjänsten, där varje konfirmand genom handpåläggning får sitt dop bekräftat, konfirmerat. Precis som prästens hand en gång hällde vattnet på spädbarnets huvud, får mänskliga händer än en gång vara en länk för Guds nådegåva. Läs mer...

Om det är något konfirmationstiden går ut på så är det att varje ungdom ska förstå att han eller hon duger precis som han eller hon är: ”Jag är fin för Du har skapat mig. Dyrbar är jag i Dina ögon, en ädelsten i Din hand.” Har du missat att anmäla dig till konfirmationsgruppen? Gör det nu på: lovestads.forsamling@svenskakyrkan.se
Hjärtligt välkomna önskar Katarina, Fredrik och Helen