Ett gammalt foto av Vanstads kyrka

Vanstad kyrka

Här ser du ett gammalt foto av kyrkan

Dopfat i Vanstad kyrka
Dopfunt och dopfat i Vanstads kyrka Foto: Helen Lindqvist

Lite historik om Vanstad kyrka

I sin huvudsakliga del byggd 1869. Endast nedre delen av tornet står kvar från den medeltidskyrka som tidigare funnits på samma plats. Tornet har tjocka gråstensmurar och var tidigare avsevärt högre. Det fick nuvarande höjd och utseende på 1760-talet. Altaruppsatsen med framställning av Nattvardens instiftelse och predikstolen från 1400-talet härrör från gamla kyrkan liksom dopfunten av kalksten från medeltiden samt dopfat av mässing, ett drivet och putsat arbete med syndafallet i bottenrelief.
Flygfoto Vanstads kyrka
Flygfoto över Vanstad kyrka
Flygfoto Vanstads kyrka
Flygfoto över Vanstad kyrka och byn runt om