Den stora renoveringen

Arbetet med Lövestad kyrkas renovering pågår för fullt. I skrivande stund har själva motorn i systemet satts på plats. Värmeväxlaren är placerad i det norra sidoskeppet tillsammans med in och utgående rör och en del säkerhetsanordningar.

Anläggningen styrs via ett antal sensorer som känner av värme och luftfuktighet i kyrkans olika delar och sedan ser till att radiatorerna levererar den värme som behövs. Själva värmekällan är belägen mer än 200 meter under markytan och värmen hämtas upp från sju stycken borrhål. Som ni säkert förstår styrs allt av ett sofistikerat datoriserat system som, och det är för väl, i princip sköter sig själv, när det väl är inkört och programmerat. Det kommmer att bli möjligt att styra systemet via fjärrstyrning och om något går fel larmar systemet via e-post.

Killarna från Karl Olssons rörläggningsfirma drar de rör som skall transportera runt det varma vattnet till radiatorerna.
Elektrikerna från Lassessons el byter ut de gamla kablarna, drar fram nya och kopplar om. I entrén till kyrkan kommer en ny elcentral att installeras med moderna automatsäkringar. Våra fina ljuskronor får anslutningar och inre kablar utbytta så att de skall fungera säkert.

Under arbetets gång har vi beslutat om att göra om toaletten så att den blir anpassad för människor som har någon form av nedsatt rörelseförmåga. Vi flyttar toaletten från norrsidan till sydsidan. I samband med detta kommer utrymmet där den nuvarande toaletten funnits att göras om till en kombinerad sakristia och förberedelserum t ex för brudpar. Sakristian kan också användas som samtalsrum.