Lövestad kyrka renoveras 2011

Då och då i en byggnads liv måste man genomföra genomgripande förändringar. Lövestad nya kyrka byggdes i mitten av 1800-talet och stod färdig 1856. Den ersatte då den gamla medeltida kyrkan som var helgad åt Jungfru Marias mor Den Heliga Anna. Den medeltida kyrkan hade blivit för liten och var i dåligt skick.

Lövestad kyrka modell

Den gamle byggmästaren Erik Olsson från Lövestad har gjort en modell efter den gamla kyrkans ritningar. Modellen och ritningarna finns i Lövestad kyrka.

Genom åren har den nuvarande kyrkan då och då genomgått inre och yttre förbättringar. Numera värmer vi den med direktverkande el, förr i tiden, och det är inte så länge sedan värmdes kyrkan med hjälp av en kamin som fick eldas i god tid före gudstjänsten. Klockorna ringdes för hand och psalmböckernas texter lästes utan hjälp av belysning. Prästen predikade från predikstolen utan hjälp av högtalare och hörslinga. Med tiden har allt detta ersatts av elektiska installationer.

Under många års tid har vi varit medvetna om att el-systemet har varit föråldrat och ibland inte tillräckligt. Att byta elsystem kostar väldigt mycket pengar och så länge som man inte petar i ledningar och apparater kan det klara sig.
Uppvärmningen av kyrkan har sina speciella krav. Det skall givetvis kosta så lite som möjligt, vara så varmt som man vill ha det och samtidigt vara skonsamt för inventarierna. Hur löser man den uppgiften?

Nu är det dags

Nu är det dags att byta ut värmesystem, elsystem och mycket annat. Hur skall detta finansieras? Lövestad är en liten församling med begränsade resurser. För några år sedan fick vi ett arv från en för mig okänd person. Av tacksamhet skänkte den här personen drygt tre miljoner kronor till Lövestad kyrka. Utan detta hade det här projektet aldrig blivit av. Förutom arvet får vi bidrag både från de pengar som finns inom Svenska kyrkan och från den kyrkoantikvariska ersättningen som staten betalar. Sammanlagt räknar vi med att hela projektet totalt kommer att kosta omkring sju miljoner kronor.

Vad får vi för pengarna?

Först och främst får vi ett nytt system för uppvärmning. Det blir en värmeväxlare där värmen kommer att hämtas ur jorden och överföras till ett vattenburet system där kyrkan delas in i olika sektioner och där uppvärmningen regleras av ett flertal sensorer. Systemet kommer att ge en bättre uppvärmning i alla avseenden.

Miljö och ekonomi

Först och främst är det miljöaspekterna som har betydelse. Jordvärme är förmodligen det system som har minst påverkan på miljön totalt sett. Det är förmodligen också det system som långsiktigt ger bäst ekonomi. En av de saker som är absolut säker om framtiden är att kostnader för uppvärmning och energi kommer att stiga och det gäller att på alla sätt hitta möjligheter till långsiktiga besparingar som samtidigt är miljöanpassade.
Alla gamla elcentraler och alla gamla ledningar byts vilket bl a kommer att minska riskerna för en brand i framtiden. Vi byter också ut det gamla högtalarsystemet och teleslingan till modernare utrustning. Ljudåtergivningen blir bättre för alla, även för den som använder hörapparat. Vi får även möjlighet att styra ljud och val av ljudkälla på ett helt annat sätt än vad vi kan idag.

Vem skall göra jobbet?

Vi har anlitat Göran Johansson som huvud-entreprenör. Göran har genomfört de senaste kalkningarna av våra kyrkor på ett mycket bra sätt. Allt elarbete kommer att utföras av Lassessons i Sjöbo som är en välkänd firma för oss i Sjöbo kommun. Värmesystemet installeras av en firma från Köpingebro som heter Karl Olssons rörledningsfirma.

Under tiden

Kyrkan kommer att vara stängd för alla gudstjänster, dop, vigslar och begravningar fr o m den 2 maj 2011. Istället för kyrkan kommer vi ibland att använda församlingshemmet i Lövestad för söndagens gudstjänst, ibland någon av de andra kyrkorna. Kan man inte ta sig själv till kyrkan går det bra att använda kyrkskjuts eller samåka. För dop, vigslar och begravningar hänvisar vi till de andra kyrkorna. Kyrkan kommer att vara helt stängd även för besökare. Detta av säkerhetsskäl. Om någon absolut vill besöka kyrkan under den tid den är stängd måste särskilt, skriftligt, tillstånd inhämtas hos kyrkoherden.

Om allt går som planerat kommer kyrkan att återöppnas med en högtidlig högmässa på Första Advent 2011. (Vilket blev Tredje Advent 2011)

Vi hoppas att alla församlingsbor skall ha både förståelse för detta och tålamod med arbetet.
Vi tackar också den person som gjort detta projekt möjligt – utan arvet hade vi knappast kunnat gjort en såpass grundlig ”uppgradering” av Lövestad kyrka.

Åke Appelgren

Lövestad kyrka altarstaty