Lövestads nya kyrkogård
Foto: Helen Lindqvist

Våra kyrkogårdar

Runt de flesta av landets kyrkor finns det kyrkogårdar. Alltsedan Sverige kristnades för ungefär tusen år sedan har det varit vanligt att begrava de döda på kyrkogårdar som varit belägna runt våra kyrkor. Det är först i modern tid vi fått begravningsplatser som inte ligger i anslutning till en kyrkobyggnad. På samma sätt finns det många moderna kyrkor som inte har någon kyrkogård omkring sig.

Lövestads gamla kyrkogård
Foto: Helen Lindqvist

Begravningsplatsen – kulturmiljö och kulturhistoria

En kyrkogård inbjuder ofta till stillhet och ro. Där finns vackra planteringar, bänkar man kan sitta på, tänka, minnas, glädjas eller gråta en tår. Personligen tycker jag att stenbänken hos Fredrik Lindenkrona på Tolånga gamla kyrkogård inbjuder just till detta - med utsikt över ån och jordbrukslandskapet i Hörr. Det finns säkert andra platser som kan ge en liknande upplevelse men det är min favorit.
Det är ett stort ansvar att förvalta dessa platser. Det är ett gemensamt ansvar och det är en stor glädje att få ha så vackra och välskötta kyrkogårdar som vi har.

Begravningsavgift

Det har varit naturligt att kyrkan har skött våra begravningsplatser. När kyrkan och staten gick skilda vägar för tio år sedan skapades något som heter begravningsverksamhet som i princip är skild från kyrkans församlingsverksamhet. Begravningsverksamheten sköter kyrkan på uppdrag av staten och får för detta utdebitera begravningsavgift. Det är inget som kyrkan förfogar över utan något som Riksdagen beslutat om. 

Vad som kommer at ske i framtiden med våra kyrkogårdar vet ingen just nu. Frågan utreds på högsta nivå och så småningom kommer det säkert ett förslag som kommer att tillgodose alla de krav som ställs på den här verksamheten i vårt samhälle. Det gäller både religiösa, arbetsmässiga och miljömässiga frågor.

Lövestads nya kyrkogård
Foto: Helen Lindqvist

Miljö

Skötseln av våra begravningsplatser lyder under samma regler som all annan verksamhet med avseende på arbetsmiljö och annan miljöhantering. När det gäller arbetsmiljön är det Lövestad församling som är ansvarig liksom för de andra miljöfrågorna. När det gäller t ex sortering av avfall är vi beroende av att besökarna på våra kyrkogårdar hjälper till genom att följa anvisningar och slänga avfallet i rätt tunna. Det är både en ekonomisk och miljömässig fråga. I vårt arbete på våra kyrkogårdar vill vi såklart vara medvetna om miljöfrågorna och vill självklart medverka till ett kretsloppsanpassat samhälle – men vi klarar det inte utan din hjälp!

Gravar och gravrätter

Varje grav skall enligt lag ha en gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven blir skött. I mång fall löser man det genom ett avtal med församlingen eller genom egen insats. Det blir allt vanligare att gravar lämnas tillbaka. Dessa gravar återgår då till begravningsverksamheten och belastar alla skattebetalare. Självklart får dessa gravar en lägre skötselnivå och allt som hindrar en effektiv skötsel avlägsnas.

På våra kyrkogårdar finns det många gravar som saknar gravrättsinnehavare. Har du någon anhörig som har en grav på våra kyrkogårdar och du är osäker på vem som är gravrättsinnehavare? I så fall kan du hjälpa oss genom att kontakta församlingsexpeditionen och tala med Gudrun. Under hösten kommer vi att leta efter anhöriga till dom gravar som saknar innehavare för att komplettera våra register.

Vi vädjar till er alla som läser detta – hjälp oss med detta så att vi också i fortsättningen kan ha så fina kyrkogårdar som du ser på de bilder Helen tagit. 

Skylt till gravrättsinnehavaren
Foto: Helen Lindqvist
Vanstads nya kyrkogård
Foto: Helen Lindqvist