Röddinge kyrkans inventarier

Till kyrkans äldsta inventarier hör kyrkklockan som göts på 1400-talet, den järnbeslagna offerstocken och dopfatet från 1600-talet. På dopfatet kan den som tittar noga upptäcka att Gustaf II Adolf finns i porträtt på den...

Den fasta inredningen, med bänkinredning, predikstol, altare och altarring tillkom vid återuppbygganden 1930 och är alla målade i en enhetlig marmorimitation. Kyrkan värms upp med elvärme genom bänkvärmare och radiatorer placerade i vapenhus, södra korsarmen, kor, absid och sakristia.

Onsdagen den 24 maj kom tre duktiga ”flyttgubbar” som var experter på att flytta stora skulpturer och konstverk åt museéer och gallerier och hämtade dopfunten.
Dopfunten i Röddinge kyrka flyttas till Lund Foto: Åke Appelgren

Den senaste inre renoveringen genomfördes på 1950-talet, då bl.a. el drogs in för värme och belysning. Utvändigt genomfördes puts- och målningsarbeten under år 2006.

Över korsarmarna spänner ett plant brädtak med profilerad taklist. Taket är dekorerat av kyrkomålaren Axel A. Kulle i ljusa kulörer. I södra korsarmen framställs ett kristusmonogram med de två första bokstäverna i det grekiska XPIΣTOΣ (Kristos). I den norra korsarmen finns ett annat Kristusmonogram: IHS Iesos hominum salvator (Jesus människornas frälsare). I övrigt framställs de fyra evangelisterna med sina respektive symboler örn (Johannes), ängel (Matteus), oxe (Lukas) och lejon (Markus).

Taket
De fyra evangelisterna
Kyrkans predikstol

Kyrkans predikstol är placerad strax intill triumfbågen mot söder, med uppgång från koret. Korgen är sexsidig med försänkta speglar på utsidan. Predikstolen är ådringsmålad i ljusbrun kulör med speglar som är marmoreringsmålade i grön kulör och med ramverk i vitt och rött.

Kor och absid

Kor och absid i Röddinge kyrka är upphöjt med ett steg i förhållande till övriga kyrkorummet. Golvet är belagt med rödbruna klinker och väggarna är putsade och vitmålade. Korets planform är rektangulär och övergår mot öster i den halvrunda absiden.
Övergången till kyrkorummet markeras av den spetsbågiga triumfbågen.  Yttermuren mot söder bryts upp av en större rundbågig fönsteröppning, vars träfönster är målat i en bruten vit kulör. En dörr i den norra väggen leder in till sakristian. Dörren är utformad med nedsänkta speglar och målad i grå kulör.
Korets plana brädtak är dekorationsmålat av kyrkomålaren Axel A. Kulle. Taket är laserat i ljusa kulörer med en Kristusbild med de grekiska bokstäverna Alfa och Omega på vardera sida, d v s att Kristus representerar början och slutet.

Korets plana brädtak med en kristusbild i Röddinge kyrka

Kyrkans altare är vitputsat och dekorerat med ett målat hjulkors på framsidan. Altaret är placerat i absiden och kragar ut i koret. Altarringen är halvrund med svarvade balusterdockor, ådringsmålade i brun kulör. Överliggare och knäfall är klätt med ett grönt sammetstyg. Golvet innanför ringen täcks av en halvrund ryamatta i grått, gult, grönt och rosa. Mattan är skänkt av Röddinge kyrkliga syförening och invigdes Nyårsdagen år 2000. I triumfbågen står kyrkans dopfunt, som är samtida med den äldsta kyrkan.

Klockan av malm från 1400-talet är en av Skånes äldsta. På utsidan finns en majuskelinskrift (versaler) på latin. På klockan finns dekoration föreställande ett sigill med en våg, en sol och en måne samt Madonnan i mandorlan. Höjd: 79 cm i diameter. Klockan hänger i klockbocken i klockrummet.

Altaret