TV - gudstjänster

Tack, jättetack till alla som möjliggjorde TV-inspelningarna! Här kan ni se ett bildspel om hur de gick till.