Släktforskare - se hit!

Fr o m 1 april 2011 är samtliga folkbokföringshandlingar överlämnade till Landsarkivet i Lund. All släktforskning hänvisas dit.

Ända sedan ansvaret för folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena 1991 har vi förvarat böckerna i vårt arkiv. Nu är tiden inne då böckerna skall överlämnas till Landsarkivet i Lund för att de, genom deras försorg, skall digitaliseras och göras tillgängliga för alla på ett enkelt sätt.

Landsarkivet kommer också att ansvara för att böckerna förvaras på ett betryggande sätt. I framtiden kommer ingen att behöva slå i böckerna utan det skall kunna räcka med en sökning i en databas för att hitta rätt dokument.
Landsarkivet i Lund hittar du på denna länk.