Lövestads kyrka inventarier
Foto: Helen Lindqvist

Vad finns i kyrkan?

Dopfunten av sandsten är från år 1938. Den runda cuppan har en textbård upptill och en kraftig repstav nedtill. Placerad i korsmitten.

Lövestads kyrka inventarier
Lövestads kyrka dopfunt med dopljus Foto: Helen Lindqvist

I dopfunten i samband med dop hittar vi ett dopfat av mässing, drivet och punsat arbete med Adam och Eva i paradiset i bottenrelief. På brättet finns instansade stjärnor. Inskrift på brättet: PEDER. MORTTENS∅NV. RV. GAF. DETTE. BECKEN. TIL. LÖWESTED. KIRKE. UDI. FUNTEN. ANNO. 1613. Fatet är dock troligen tillverkat i en Nürnbergverkstad under 1500-talets andra hälft. 

Diameter 39 cm. Förvaras i kyrkans värdeskåp. Det finns också en dopskål av silver med en sicksackbård kring kanten. Gåva till Lövestads kyrka år 1964. Den som eventuellt funderar på att stjäla något skall veta att allt värdefullt förvaras inlåst utom när det är gudstjänst.

Lövestads kyrka inventarier
Rikt ornerad nattvardskalk Foto: Helen Lindqvist

Nattvardssilver

Kalk

Rikt ornerad nattvardskalk av förgyllt silver med nitat krucifix på den åttpassformade foten. Kalken är tillverkad år 1606 av Jörgen Hansen (Bandel) i Åhus. Renoverades enligt inskription på cuppan år 1770. På foten kan man se den moormanska ättens vapen. År 1876 blev den ”tillökt och förnyad” av silversmeden Gabriel Dahlberg i Lund.

Lövestads kyrka inventarier
Foto: Helen Lindqvist

Patén

Patén av förgyllt silver vilken donerades samtidigt som nattvardskalken från år 1606. På ovansidan syns gravyrframställningar av Kristus och apostlarna. Motivet kan eventuellt också tolkas som an avbildning av berättelsen om Abraham i Mamres terebintlund enligt 1 Mosebok kapitel 18. Brämet har dekor i form av fyra Kristusmonogram, inskrivna i cirklar. Undersidan av brämet är fyllt av textrader. Buckla på brämet, sprickor och äldre dåliga lagningar.

 

Lövestads kyrka inventarier
Foto: Helen Lindqvist

Brödask

Lövestads kyrka inventarier
Foto: Helen Lindqvist

Oblatask av nysilver. Asken är oval med bukig form och vilar på fyra runda fötter. Dess lock kröns av ett klöverkors och på askens framsida finns en gravyr med kors, bibel och krans.

Lövestads kyrka inventarier
Vinkanna Foto: Helen Lindqvist
Lövestads kyrka inventarier
Vattenkanna Foto: Helen Lindqvist
Lövestads kyrka inventarier
Foto: Helen Lindqvist

Orgel

Orgeln är byggd år 1959-60 av Wilhelm Hemmersam i Köpenhamn. En del gamla stämmor från en orgel byggd år 1932 av A Mårtenssons orgelfabrik AB i Lund återanvändes. År 1992 fick orgeln nytt spelbord, tillverkat av Mårtenssons. Orgeln har 17 stämmor fördelade på två manualer samt 5 pedalstämmor.

Orgeldisposition i Lövestad kyrka

 

  1. Principal 8
  2. Rörflöjt 8
  3. Oktava 4
  4. Gedacktflöjt 4
  5. Kvint 2 2/3
  6. Oktava 2
  7. Dulcian 16
  8. Trumpet 8
  9. Mixtur 3 ch.
10. Subbas 16
11. Gedackt 8
12. Oktava 4
13. Fagott 16
14. Mixtur 3 ch.
15. Principal 4
16. Gedackt 8
17. Fugara 8
18. Sesquialtera 2 ch.
19. Blockflöjt 2
20. Rörflöjt 4
21. Scharf 2 ch.
22. Krummhorn 8
23. Tremulant

Orgelfasaden har en arkitektonisk uppbyggnad med förhöjt mittparti och lägre sidopartier. Pipfälten avdelas vertikalt med halvkolonner. De övre delarna är dekorerade med rundbågsfriser, spaderdekor och krönande urnor. Orgelfasaden tillkom samtidigt som läktaren år 1875.

 

Lövestads kyrka inventarier
Foto: Helen Lindqvist

Ljuskronor

I kyrkan finns det flera ljuskronor. Den äldsta är från 1700-talet gjord av Skultuna bruk med 16 ljusarmar fördelade på två kransar. Mittstammen kröns av Jupiter ridande på en örn. Bottenklotet är försett med graverad text (bl.a. årtalet 1727) och avslutas undertill av pinjekotte. Ljuskronan är en gåva till Lövestad kyrka från dåvarande kyrkoherden Christpher Brock och hans hustru Anna Gierttsdotter Uppendick och deras tre söner. Anna var dotter till Gert Uppendick som var kyrkoherde i slutet av 1600-talet. Hon gifte sig först med faderns efterträdare Johan Ihre och sedan med Christopher Brock.
I koret hänger kyrkans största ljuskrona. Mässingskronan har 30 svängda ljusarmar för sammanlagt 50 ljus, fördelade på tre kransar. Profilerad mittstam som neråt avslutas med klot och profilerad ändknopp. Skänkt till kyrkan år 1910.
Tre stycken mässingskronor för 32 ljus vardera, tillverkade vid 1800-talets slut. Profilerad mittstam som nedtill avslutas med gördelförsett klot samt ändknopp.

 

Kyrkklockorna i Lövestads kyrka
Kyrkklockorna i Lövestads kyrka Foto: Helen Lindqvist

Kyrkklockor

Kyrkklockorna i Lövestads kyrka
Kyrkklockorna i Lövestads kyrka Foto: Helen Lindqvist

Lövestad kyrka har två klockor. Storklockan är gjuten av Magnus Kiellström 1790. Överst dekor i form av dubbla bladbårder nedtill en akantusbård. På manteln en omgiven av en bladkrans. Dessutom Gustav monogram under en strålsol. Diameter: 93 cm.
Lillklocka helgad åt Rex Gloriae (ärans konung) 1461. Upptill finns dubbla textband och under glesare text. Diameter 87 cm.

 

Kyrkklockorna i Lövestads kyrka
Mekaniken till kyrkklockorna i Lövestads kyrka Foto: Helen Lindqvist