Tolånga kyrka
Foto: Helen Lindqvist

Renoveringen i Tolånga 2013 - 2014

Äntligen, äntligen, äntligen! Efter sju sorger och åtta bedrövelser är vi äntligen klara med renoveringen av Tolånga kyrka. Kyrkan som stått på kullen i Tolånga sedan slutet på 1100-talet har nu fått en modern, miljövänlig och ekonomisk värmeanläggning. Under resans gång har mycket hänt.

Vi har hittat skelett, gravsatta lite annorlunda mot hur det brukar vara. Vi har upptäckt kalkmålningar innanför putsen. Denna upptäckt bekräftar den skröna som velat göra gällande att också Tolånga kyrka haft målningar. Under golvet i den norra korsarmen upptäcktes röta i träkonstruktionerna. Det skapade möjligheter att "öppna upp" genom att avlägsna bänkarna som stod där, byta golvet och inte sätta tillbaka bänkarna. Vår förhoppning är att den ytan skall kunna användas till något mer konstruktivt än att bara vara en plats för bänkar som ingen sitter i… 

Nu var det dags att ta kyrkan i bruk igen och det gjorde vi med en högtidlig invigningsmässa på Artonde söndagen efter Trefaldighet 2014. Vi kom till Tolånga kyrka den 19 oktober kl 10.30. Efter gudstjänsten samlades vi i den norra korsarmen för lite mingel och tilltugg.

Det bästa för mig när kyrkan öppnar är att slippa förklara varför den är stängd!

Fredrik Hellwig

Så här säger Gunni Svensson, kyrkvärd i Tolånga sedan urminnes tider: "Tiden i väntan har varit lång men desto större är glädjen, nu när renoveringen är slutförd och jag åter får fira gudstjänst och mässa med den för mig betydelsefulla inramningen som kyrkorummet ger."

Så här säger Fredrik Hellwig, kyrkovaktmästare: "Det bästa för mig när kyrkan öppnar är att slippa förklara varför den är stängd! Sen är det ju också viktigt för våra församlingsbor att åter kunna få fira gudstjänster i Tolånga kyrka."

Åke Appelgren