Begravning i Röddinge kyrka
Foto: Helen Lndqvist

Vid livets slut

Till sist i en människas liv kommer det oundvikliga, döden. Allt levande fött måste dö, det ligger nedlagt i skapelsen.

Begravning i Röddinge kyrka
Foto: Helen Lndqvist
Till det mänskliga hör att fundera över döden och vad döden betyder för oss. I den kristna tron kan man se döden som en port som öppnar sig mot ett nytt liv, ett annorlunda liv. I bibelns berättelser talas det om evigt liv, om himmelrike, om paradis – men vad vet vi om det och hur långt sträcker sig våra möjligheter att förstå?
 
Gud vill följa oss varje dag, från födelse till död, ja t o m redan innan vi blev till i vår moders liv som det står i en Psaltarens psalmer och i döden, genom döden och efter. Från vaggan till graven, från dopet till uppståndelsen följer Gud oss, ibland påtagligt men oftast som en osynlig följeslagare.

De efterlevande tar antingen kontakt med församlingen direkt eller med en begravningsbyrå. Begravningsbyrå finns både i Sjöbo och i Tomelilla. I de allra flesta fall hålls det en begravningsgudstjänst inom någon eller några veckor efter dödsfallet men redan innan döden kommer kanske man vill tala med en präst, lätta sitt hjärta eller ta emot nattvarden. Församlingens präster gör gärna detta. Ibland vill de anhöriga att man har en utfärdsbön när kistan lämnar hemmet, ibland vill man ha en andakt i anslutning till visning av den döda kroppen. Allt sådant hör till prästens viktigaste arbetsuppgifter.

Själaringning och tacksägelse

I samband med dödsfallet brukar vi ringa själaringning i den församling eller i den kyrka som den döde hörde till. Det blir en påminnelse för oss alla om vår egen dödlighet och ett tillfälle att stanna upp. I gudstjänsten nästkommande söndag läser vi tacksägelse över de döda. Prästen tar alltid kontakt med de anhöriga för att förbereda begravningsgudstjänsten.
Till Allhelgonahelgen tänder vi ljus i kyrkorna för alla våra döda. Det blir liksom ett avslut eller punkt som sätts och livet kan orienteras åt ett nytt håll.
 
 

Har du funderingar eller frågor får du gärna ta kontakt med någon av oss präster.
 
 
Begravning i Röddinge kyrka
Röddinge kyrka Foto: Helen Lndqvist