Röddinge kyrka

Röddinge kyrka

Ett äldre svartvit foto taget av Röddinge kyrka

Röddinge kyrka
Takmålningar - Världsdomaren med Maria och Johannes på båda sidor Foto: Helen Lindqvist

Lite historik om Röddinge kyrka

Kyrkan anlades som romersk absidkyrka i slutet av 11- eller början av 1200-talet med långhus, längre och smalare kor samt halvrund absid, medan torn och vapenhus tillkommit senare. 1877 skedde stora förändringar, dock utan att den medeltida karaktären helt suddades ut. Efter branden den 27 dec 1928 har denna ålderdomliga prägel åter kommit fram.
 
Valven är smyckade med kalkmålningar av Everlövsmästaren. Motiven är hämtade ur skapelsehistorien och syndafallet, liknelsen om den rike mannen och Lasarus och om de sju dödssynderna. Också en framställning av Kristus såsom Världsdomaren med Maria och Johannes på båda sidor.
 
Flygfoto Röddinge kyrka
Flygfoto över Röddinge kyrka och kyrkogård
Flygfoto Röddinge kyrka
Flygfoto över Röddinge kyrka och byn runt om