Byggnadskronologi

År och händelse med start i nutid och gående bakåt i tiden

2011 Utbyte av värmesystem, elsystem och mycket annat.

1999 Utbyte av kläde på altarring, knäfall och bänk.

1996-97 Utvändig restaurering.

1992 Orgeln får nytt spelbord. Sanering av träförstörande insekter i tornet.

1984 Under läktaren byggs nya utrymmen såsom toalett och kyrkan målas om  invändigt efter förslag av T Leon Nilsson.

1980 Innertaket isoleras med mineralull.

1973 Bänkar tas bort under läktaren.

1966 Kalkavfärgning samt målning av tak, fönster, dörrar m.m.

1965 Sanering av träförstörande insekter i bänkar m.m.

1961 Elektrisk klockringning.

1959 Ny orgel installeras.

1958 Under ledning av T Leon Nilsson utvidgas korpartiet, dess golv förhöjs och  beläggs med sandstensplattor. Bänkar tas bort i korsarmarna och ersätts med  förrådsutrymmen. Nya innerdörrar sätts in i vapenhuset och samtliga  furudörrar ersätts med ekdörrar. Kyrkan målas också om.
 I samband med renoveringen upptäcks stenkist-gravar och delar av den  romanska kyrkans grundmurar under kyrkogolvet.

1955 Högtalareanläggning installeras.

1951 Kalkputslagning och vittning av fasaderna.

1950 Elbelysningen utökas. Plåttaken målas med svart oljefärg.

1945 Elektrisk värmeinstallation utförs.

1935 Kyrkans romanska dopfunt överlämnas från Nordiska museet till Statens  historiska museum.

1932 Nytt orgelverk installeras. 4 st. glasmålningar av Anders Nilsson i Lund sätts  in i sakristians sidofönster.

1931 Glasmålningar sätts in i sakristians sidofönster.

1929 Nya järnkaminer (Ankarsrum) installeras och nya rökkanaler muras.

1928 Omtäckning av plåttaken.

1926 Glasmålningar i sakristians östfönster och i korsarmarnas östfönster utförs av  Anders Nilsson i Lund.

1924 Under ledning av Theodor Wåhlin modifieras bänkarna och bänkraderna  glesas, tegelgolvet byts ut mot klinkers, kyrkan målas om och el installeras.

1917 Altarkorset byts ut mot en Kristusbild – en kopia av Thorvaldsens skulptur.

1884 Nordiska museet köper in Lövestads dopfunt från en privatperson i  Norrköping.

1875 Orgel och läktare byggs.

1855-56 Den nya kyrkan uppförs.

1854 Den romanska kyrkan rivs.

1848 Skolbyggnaden intill kyrkan står färdig.

1847 Ritningar till kyrkobyggnaden förfärdigas av C G Brunius.

1824 Ritning tornfasad, J C Serén.

1812 Frågan om ny kyrkobyggnad väcks av general Platen.

1400-1500-tal Två travéer tillbyggs åt öster och en åt väster.

1200-1400-tal Ett vapenhus tillbyggs mot långhusets södra sida.

1100-tal En stenkyrka uppförs på platsen för den nuvarande kyrkan.