Ljusbäraren i Tolånga
Foto: Helen Lindqvist

Ett urval av gåvor till församlingen

Här finns ett urval av gåvor som skänkts till församlingen och som alla kan se och avnjuta antingen i våra kyrkor och församlingshem eller på våra kyrkogårdar.

Skulptur skänkt till Lövestad församling

4/10 - 2009 tog Lövestad församling emot en stenskulptur gjord av Bengt Malmquist i Heinge, skänkt till Lövestad kyrka av Jan Gadd till minne av Gud Gadd som begravdes här i somras.

 Skulpturen Skogsrået
Skulpturen Skogsrået Foto: Helen Lindqvist

Jan Gadd, bosatt i England, men sommarboende i Lövestadby har till minne av hans hustru Gun, som avled i somras, skänkt en stenskulptur gjord av stenhuggaren Bengt Malmqvist i Höleröd.

Skulpturen föreställer ett kvinnoansikte som kan ses från två håll. Skulpturen är utförd i Vångagranit och är placerad till höger om ingången till kyrkan.
Bengt Malmqvist har kallat skulpturen Skogsrået. När jag ser den idag tänker jag på människans dubbelhet och på allt som ryms inom oss. Skulpturen kanske ses bäst om man ser den lite på håll.

Lövestad församling tackar Jan Gadd för den storartade gåvan.

Budbäraren

Sommaren 2013 avled den i Höleröd bosatte stenhuggaren och konstnären Bengt Malmqvist. I samband med makens begravning skänkte Brita Malmqvist en stenskulptur som skall smycka Lövestad nya kyrkogård. Den har namnet Budbäraren och vill, enligt Brita, få oss att minnas våra nära och kära som gått före oss genom döden.

Tack Jon!

Den i Lövestad bosatte isländske konstnären Jon Leifsson har skänkt en gåva till Lövestad kyrka. Jon vill med denna gåva både pryda Lövestad kyrka och hedra sin mor.

Det är en statyett utförd i patinerad keramik. Statyetten föreställer Josef, Maria och Jesusbarnet. I sitt konstverk har Jon velat lyfta fram Josefs kärlek till Maria. Josef spelar annars en ganska undanskymd roll i berättelsen om Jesus men här kanske vi kan ana vilken betydelse han måste ha spelat som make till Maria och som förebild för Jesus när han växte upp. I berättelsen ”försvinner” Josef när Jesus är 12 år gammal.

Lövestad församling vill på detta sätt tacka Jon för denna gåva.
Åke Appelgren