Gravskötsel av våra gravar

Gravrättsinnehavare sökes Röddinge kyrkogård

Vi behöver hjälp med att hitta gravrättsinnehavare eller annan person med anknytning till nedanstående gravar eller gravsatt på Röddinge kyrkogård. Om Du känner igen någon grav, känner någon som kan ha någon relation till graven blir vi glada om du hör av dig till kyrkovaktmästaren eller till församlingsexpedition – se kontaktuppgifter i Kyrkfönstret eller på vår hemsida.

Hör gärna av dig om du kan hjälpa oss med upplysningar.

Gudrun Nilsson, ekonomiassistent och ansvarig för gravregister m m.

Gravsatt - År och Grav

Nicoline Ibsen - 1976 RkA 1
Nils Jönsson - 1917 RkA 32
Kristina Bergengren - 1935 RkA 39
Jöns Karlsson - 1914 RkA 42
Kersti Andersson - 1914 RkA 58
Bengta Rasmusson - 1953 RkA 59
Ola Persson - 1931 RkA 61
Nils Håkansson - 1938 RkA 77
Nils Larsson Ask - 1925 RkA 92
Anders Johannesson - 1918 RkA 104
Emma Johannesson - 1978 RkA 104
Anders Persson - 1956 RkB 7-8
Karolina Andersson - 1958 RkB34
Anna Jeppsson - 1954 RkB57

Emilia Nilsson - 1954 RkB 58
Elise Björk - 1977 RkB 66
Bengta Andersson - 1942 RkB 69
Nils Andersson - 1949 RkB 69
Bengta Olsson - 1957 RkB 73
Olga Karolina Fogelberg - 1969 RkB 75
Anna Persson - 1952 RkB 79
Göran Mårtensson - 1960 RkB 90
Per Alfred Larsson - 1954 RkB 91
Oskar Artur Andersson - 1973 RkC 1
Axel Persson - 1977 RkC 11a
Ingar Wilhelmsson - 1986 RkC 19
Albin Johansson - 1921 RkC 21
Annie Maria Karlsson - 1977 RkC 27

Vi vill också informera om rättigheter och skyldigheter för gravrättsinnehavare:

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:

 1. bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen,
 2. bestämma gravanordningens (d v s gravstenen) utseende och beskaffenhet,
 3. bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
 4. få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
 5. återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att:

 1. hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick,
 2. iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och
  beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
 3. före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten,
 4. anmäla ny gravrättsinnehavare.
 5. anmäla adressändring

Allt detta och mycket mer är reglerat i Begravningslagen men punkterna ovan är de allra viktigaste.

Ett nytt sätt att hitta gravplatsen till dina nära och kära

Vill du hitta en länge glömd gravplats eller en ny, har du nu möjlighet att använda en sökmotor som letar fram den till dig. Du kan hitta den på Gravar.se där graven kan finnas listad.