Ljuset är en symbol för tron på hoppet.

Ljuset som griper in i tid och rum. Tron på att evighetens början börjar också i detta nu, upprättelsen, uppståndelsen, börjar i detta nu. Från början till slutet bortom tiden. Ljuset griper in bortom tid och rum, som en symbol för att ljusets krafter håller alltet i sin hand.

I Dopgudstjänsten säger prästen efter dopet: ”Tag emot detta ljus. Det är en påminnelse om Jesus som sade: jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

 

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Det är en påminnelse om Jesus som sade:

Ljuset är en symbol för tron på hoppet. Att det aldrig är försent. Tron på att ljuset  segrar över mörkret. Ljuset är den vanligaste symbolen i religionshistorien. Ljuset kan b l a syfta på Guds övernaturliga egenskaper. Att Gud är större än både hjärtat, förståndet och tanken. Att Gud är större än någon form.

Ljuset pekar också på budskapet om Kristus, på Kristus själv.  Ljuset kan också symbolisera den kristnes nya andliga liv, eller den nya värld som väntar. Ordet ljus används ofta i motsats par, ljus – mörker, liv- död, sanning – lögn. Ljuset är en symbol för Kristus som är världens ljus och den andliga värld han uppenbarar.

På dopljuset finns också den första och den sista stavelsen i det grekiska alfabetet. Den första Alfa och den sista Omega. Detta säger att Ljuset skall finnas med oss från evighetens början till evighetens slut.