Här ser du ett gammalt foto av kyrkan

Tolånga kyrka

Här ser du ett gammalt foto av kyrkan

Lite historik om Tolånga kyrka

Maria som himladrottning med Jesusbarnet på armen
Maria som himladrottning med Jesusbarnet på armen Foto: Helen Lindqvist

Kyrkan ligger på en hög kulle invid Tolånga-ån, som just där vidgar sig mellan två forsar. Här går man bokstavligen "upp till Guds berg och hus" på en brant trappa med trettiotre steg. Kyrkans äldsta delar stammar troligen från 1100-talet. Interiören domineras av det snidade altarskåpet (från senmedeltid). I mitten står Maria som himladrottning med Jesusbarnet på armen. Hon omgives av de fyra stora kyrkofäderna och de tolv apostlarna. 1859 vidgades kyrkan med två korsarmar.

Ett kyrkorum rymmer många skatter. En del av dessa är synliga för blotta ögat, andra får man leta efter. Ett kyrkorum rymmer mycket historia. det är både bygdens samlade, kollektiva historia men också enskilda människors livsöden.

 
Flygfoto Tolånga kyrka
Flygfoto över Tolånga kyrka och kyrkogård
Flygfoto Tolånga kyrka
Flygfoto över Tolånga kyrka och kyrkogård