Lövestads kyrka

Lövestad kyrka

Här ser du ett gammalt foto av kyrkan

Lite historik om Lövestad kyrka

Den äldsta kända kyrkan, som låg på samma plats, byggdes troligen vid slutet av 1100-talet. P.g.a. dåligt skick och folkökning blev den 1855 nedriven ända till grunden, varvid de flesta inventarierna försåldes och skingrades. Följande år uppfördes en ny kyrka, som ritades prof. C G Brunius. Den är hög och ljus, enkel i utsmyckning men ren i sina linjer och har den för Brunius typiska korsformen. Kyrkorummet är luftigt och målat i ljusa färger. Det mest karakteristiska är det platta innertaket. Taket är en sorts kassettak som är mycket speciellt för Lövestad kyrka.

Altaret i Lövestads kyrka vid tacksägelsen 2015
Altaret i Lövestads kyrka vid tacksägelsen 2015 Foto: Helen Lindqvist
 

Kyrkorummet rymmer så många som 400 personer. När kyrkan byggdes behövdes det dels för att den gamla kyrkan var i ett bedrövligt skick och dels för att församlingen växte under det tidiga 1800-talet.

Orgeln är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund och är ett mekaniskt verk. Den har 16 stämmor.

 

När den gamla kyrkan revs skingrades många av inventarierna men kvar i kyrkan finns (väl inlåsta) kalk och patén, dopskål, en ljuskrona från 1727 och en vävnad. Själva rivningen av kyrkan och processen kring byggandet av den nya kyrkan är en historia för sig – den intresserade kan vända sig till pastorsexpeditionen för att få läsa mer eller följa länkarna under fliken byggnadskronologi.

Genom åren har kyrkan genomgått diverse mindre renoveringar. Här kan du läsa hur kyrkan blivit renoverad för att värmas på ett miljövänligt och ekonomiskt bra sätt.

Flygfoto Lövestads kyrka
Flygfoto över Lövestads kyrka och församlingsexpeditionen
Flygfoto Lövestads kyrka
Flygfoto över Lövestads kyrka och Lövestad i bakgrunden