Frostiga nypon
Foto: Linnea Kesti /Ikon

Välkommen till Nättraby-Hasslö församling

Inom församlingsgränsen finns det både förskolor, skolor och fritids. Affärer och en vårdcentral. En vackert rinnande å och en fin skärgård. Det finns också en mycket vacker och levande landsbygd. Kyrkorna och församlingshemmen står öppna för dig i glädje och sorg. Tillsammans går vi genom livet.

Öppenhet och värme är ledstjärnan.

Gudstjänst i Nättraby kyrka 10 januari

Känner du dig ensam eller bara vill samtala med någon av prästerna i församlingen?

Ta kontakt med:

Vik. kyrkoherde Tommy Biwefors. Tel. 0721-560701

Komminister Karin Elmblad. Tel. 0766-221020

 

Om filmen Svenska kyrkan Blekinge kontrakt – En del av Sveriges trädgård
 
Blekinge är sedan freden i Roskilde 1658 en del av det svenska riket. Redan under dansk tid var området indelat i fyra härader: Listers, Västra (Bräkne) Medelstads samt Östra härad. Lister hörde till en början till Skåne. Blekinge län bildades 1683, och sammanfaller med landskapet. Länet omfattar idag fem kommuner, Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofström.
Kyrkligt sett har Blekinge alltid hört till Lunds stift. Redan under medeltiden fanns 27 sockenkyrkor, och de var ofta belägna längst kusten. Såväl församlings- som pastoratstrukturen har ändrats vid flera tillfällen. 1950 fanns det 40 församlingar i Blekinge.1 januari 2021 finns det 20 församlingar i Blekinge. Listers- och Bräkne kontrakt har funnits sedan 1700-talet. Karlskrona – Ronneby kontrakt bildades genom en sammanslagning av Medelstads och Karlskrona (tidigare Östra) kontrakt år 1999.
Nu läggs de båda kontrakten samman till ett, och bildar Blekinge kontrakt. Den här filmen visar en del av våra kyrkor i Blekinge, vårt landskap och har till syfte att presentera Blekinge som en del av Lunds stift. Vår biskop, Johan Tyrberg har själv lång erfarenhet av att tjänstgöra och bo i Blekinge, och biskopen medverkar i filmen. Filmen är producerad av Victor Martini och musiken är komponerad av Håkan Windahl. Vi vill med filmen presentera Blekinge kontrakt, och därför finns filmen tillgänglig i alla våra församlingar och pastorat.
 
 
Varmt välkommen till Blekinge kontrakt, en del av Lunds stift och Svenska kyrkan.
 
Henrik Lindén
Kontraktsprost

Nättraby och Hasslö kyrka är öppen för enskild bön och andakt vardagar kl. 08.00-15.00 samt helger kl. 10.00-15.00.

Vi i Nättraby-Hasslö församling

FINNS FÖR DIG SOM BEHÖVER NÅGON ATT SAMTALA MED

ELLER KANSKE HJÄLP MED ATT HANDLA ELLER ANDRA

PRAKTISKA GÖROMÅL.

Tveka inte att ringa oss:
Pastorsexpeditionen måndag -fredag kl 10-12, Tel 0455 – 474 55

Följ gärna Nättraby-Hasslö församling på Facebook!

Klicka här nedanför och gilla sidan, för att ta del av den senaste informationen.

Sammanträdesprotokoll

Kyrkorådet & Drift- och skötsel

Går att läsa på expeditionen

 

Prenumerera på youtube-kanalen

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter
Så behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss