Grönadals missionshus

Församlingen bedriver även regelbunden verksamhet i Grönadals Missionshus.                              

Syföreningen

Syförening i Grönadals Missionshus                                                                                                                        

Syföreningen träffas på måndagar udda veckor

Träffarna äger rum kl. 18.30 i Missionshuset.

Varmt välkommen att kontakta Ingrid Holgersson på: 0734-442782                                                                                                 

Nya och gamla medlemmar är välkomna!

 

Missionsauktion

Lördagen den 19 november 2019 höll Grönadals syförening sin årliga missionsauktion i Missionshuset. Ett 60-tal personer deltog. Efter en inledande andakt av Tommy Biwefors berättade Ingrid Holgersson om hur förra årets behållning fördelats. Drygt 60.000 kronor hade skänkts till bland annat Världens barn, Kungsljusfonden, Läkare utan gränser, Frälsningsarmén i Karlskrona samt Dövskolor i Afrika. Efter gott kaffe med dopp vidtog själva auktionen i vilken Per Tovesson höll. En mångfald av handarbeten, kakor, bröd, blommor och mycket annat såldes i snabbt tempo. Vidare såldes olika lotterier. Den sammanlagda behållningen blev 51.412 kronor. Ingrid Holgersson tackade alla i syföreningen och övriga som bidragit på olika sätt. Som avslutning sjöngs psalmen Bred dina vida vingar.

 

Missionsauktion

Det hölls en missionsauktion i slutet av november, år 2015.

Resultatet blev fantastiska, 57460 kr.

Foto: Christina Ström

Summa som skänktes blev totalt 58400 kr, inkl barnens bössa.

 

Skördefest

Fredagen den 7 oktober, 2016 var det:

"Skördefest" i Grönadals missionshus                                          

Det samlades in 5100kr till Världens barn!

Grönadals missionshus

Lantbrukare Victor Karlsson, lät på sin hustrus initiativ, bygga ett missionshus på sina ägor i Grönadal. Det invigdes den 23 november, år 1930 och på dagen 50 år senare, den 23 november, år 1980, kunde missionshuset återinvigas efter en omfattande renovering, gjord av folket i bygden. Då hade även Victor Karlssons två söner, Harry Carleholm och Sture Karlsson, samt hans dotterdotter Ingrid Holgersson, överlåtit ägandet och ansvaret till bygdens folk, i en nybildad missionsförening. Samtidigt blev missionshuset en del av Nättraby församling och Svenska kyrkan. I Grönadals missionshus har det regelbundet hållits gudstjänster och söndagsskola. Missionsförsäljningen är också en tradition som lever kvar. Numera håller syföreningen sina möten här. Bland nya evenemang märks en årlig återkommande skördefest och en julmorgon.

Missionsföreningen vill verka för evangeliespridning, mission i hem- och utland, samt hembygdens kultur.