Kyrkogårdarna

Här kan ni läsa mer om kyrkogårdarna

Nättraby-Hasslö församling har två kyrkogårdar.

Nättraby kyrkogård ligger centralt i Nättraby öster om Nättrabyån. På sommaren kan man åka med båten Axel från centrala Karlskrona upp längs Nättrabyån och fram till kyrkan där båten lägger till på andra sidan bron, mitt emot kyrkan.

 

 

Skärgårdsbåten Axel
Axel passerar bredvid kyrkan Foto: Thomas Östlund

 

 

Nättraby kyrkogård Foto: Thomas Östlund

Hasslö kyrkogård är belägen på norra Hasslö ca 500 m väster om Hornbryggan dit skärgårdstrafiken tidigare gick.

Hasslö kyrkogård
Hasslö kyrkogård Foto: Thomas Östlund

Kistgravplatser och urngravplatser upplåts gratis med gravrätt i 25 år i samband med gravsättning. När det har gått 25 år utan att någon gravsättning har gjorts så erbjuds gravrättsinnehavaren att förlänga gravrätten med 5, 10 eller 15 år mot en avgift.

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner av kyrkogårdsförvaltningen utan hölje och utan närvaro av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vård och plantering i minneslunden. Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad gemensam plats.

Minneslunden i Nättraby Foto: Thomas Östlund

Askgravlunden är en gemensam gravplats som upplåts utan gravrätt i 25 år. Den avlidnas aska läggs i en ”askpåse” och grävs ner med anhörigas närvaro om så önskas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vård och plantering i askgravlunden. Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad enskild plats. Den enskilda platsen är markerad med den avlidnes namn på en bronsplakett. Platsen är avsedd för två bronsplaketter.

Askgravlunden i Nättraby Foto: Okänd
Minnessten över Vittus Andersson Foto: Thomas Östlund
Stiglucka Foto: Thomas Östlund
Mose Foto: Thomas Östlund
Minneslund Hasslö
Minneslund Hasslö Foto: Thomas Östlund
Askgravlunden Nättraby Foto: Thomas Östlund