Foto: Simon Gruvström

Nättraby kyrka

– 1100-talet möter 2000-talet

Nättraby kyrka är uppförd på 1100-talet och är en av de få bevarade medeltidskyrkorna i Blekinge. Kyrkan ligger idylliskt inbäddad i grönska på den östra strandsluttningen av Nättrabyån.

Det är en absidkyrka i romansk stil av putsad granit och gråsten med tre ursprungliga delar kvar: långhus, kor och absid.

Under det nordiska sjuårskriget (1563-70) blev kyrkan nedbränd, det här vet man nu med säkerhet eftersom man funnit förkolnade rester på murarna och sotade glasbitar inne i kyrkan.

Vissa förändringar har kyrkan genomgått genom tiderna. Fönstren var tidigare mindre än idag. Från 1665 finns en inventarieförteckning som talar om åtta små fönster. Kyrkans innertak och takstolar anses vara från 1600-talet. Kyrkan genomgick en omfattande renovering 2017 - 2018. Ett nytt ventilation- och värmesystem anlades. Golvet byttes ut och tillgänglighetsanpassades.
Bänkar togs bort och målades om i nya ljusare färger. Flera inventarier konserverades och rengjordes. Väggarna putsades om och målades. I koret togs altartavlan bort och nu går det att skåda ljusets strålar i absidfönstret. En ny taklampa i två sektioner designad av arkitekten Krister Wall, tillverkad av átelje Lyktan, visar nu vägen mot altaret i öster. En ny sakristia anlades och ett barnrum för de allra minsta i mitten, längst bak i väster. Medeltiden har kommit tillbaka på ett modernt sätt för att möta 2000-talet.

Foto: Simon Gruvström

Det nuvarande vapenhuset i tegel byggdes 1796. Innan dess fanns här ett vapenhus byggt på 1500-talet av trä och tegel, en s.k. korsvirkeskonstrution. Vid senaste renoveringen, 1972, iordningställdes sakristian.

Foto: Thomas Östlund

Predikstolen, från 1693, är av ek och rikt skulpterad, målad och förgylld. Korgens bröstning indelas av pelare med statyetter föreställande de fyra evangelisterna samt Paulus och Johannes döparen. Pelarna bär upp ett entablement med bibliska inskriptioner. Mellan statyetterna finns reliefer med framställningar av skapelsen - syndafallet - födelsen - korsfästelsen och uppståndelsen. Under dessa reliefer finns vackra urskurna girlander. Nedtill börjar predikstolen med en druvklase, vilket ska symbolisera livets uppkomst. Druvklasen bärs upp av sex jungfrubilder, symboliserande renheten och livets fortbestånd. Baldakinen har formen av himmelskupan. Överst, genom den öppna skyn, kan vi se Kristus och Gud Fader trona i himmelens härlighet, gjord som en relief på en lodrät skiva som är fäst i baldakinens ovandel. Under denna ser vi två änglar som övergång till till baldakinens kantplacerade figurer, varannan stående och varannan knäböjande, nio apostlar och jungfru Maria.

Foto: Simon Gruvström

Troligen har bildhuggaren Åke Truet utfört arbetet på predikstolen. Predikstolen blev målad 1699, ommålad 1787 och någon gång under 1880-talet. Man vet att predikstolens texter så sent som 1830 var på latin.

Orgeln har 24 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Den är byggd och installerad 1991 av Poul-Gerhard Andersen´s Orgelbyggeri A/S , Bagsvaerd, Danmark

Foto: Simon Gruvström

Triumfkrucifixet, skulpterat i trä, härstammar från slutet av 1400-talet och är kyrkans äldsta bevarade föremål.

Foto: Simon Gruvström

Dopfunten är av skulpterat och marmorerat trä. 1692 utbetalades medel till målaren mäster Christian de Gelliers, för funtens anskaffande.

Foto: Simon Gruvström

 Dopfatet är av mässing och är från 1600-talet. 

Votivskepp i trä, målat och briggtacklat. Det skänktes 1815 av en kvartersman och fiskare från Björkholmen i Karlskrona.

Foto: Simon Gruvström

Prästbänken är grönmarmorerad med två uppståndare. Bänken har en rik träornamentik och man kan utläsa J.A.B och siffrorna 677. Bokstäverna anses syfta på Jöns Anders Bering, som var präst i kyrkan 1676 och dog 1711. Dessutom har bänken målningar av Kristus, profeter, Martin Luther m.fl. och citat ur bl.a. Jesaja, Jeremia och Hesekiel.

Foto: Simon Gruvström
Foto: Queenmedia