Foto: Queenmedia

Hasslö kyrka

– Nygotisk kyrka som för tankarna till det marina

I början av 1880-talet hölls kyrkostämma på Hasslö. Då beslöts att Hasslö skulle bilda pastorat med Aspö, Kungsholmen m.fl. öar. Hasslö tillhörde då Förkärla församling.

År 1886 verkställdes planerad skilsmässa från Förkärla. Ett år senare bildade Nättraby, Hasslö och Aspö eget pastorat. Nuvarande Nättraby-Hasslö pastorat bildades 1961 då Aspö överfördes till Karlskrona.

År 1889 planerades och påbörjades uppförandet av kyrkobyggnaden. Kostnadsberäkning för material och arbete utvisar, enligt bevarade dokument, en summa av 13 000 kronor.

Byggnadsmaterial av tegel fraktades i stora lastekor från Nättraby. Stenen till grunden hämtades och höggs från ön. I november 1891 var kyrkan klar för invigning.

En omfattande restaurering av kyrkan gjordes 1965. I samband med denna tillbygdes en sakristia vid östra långväggen. Tidigare fanns denna inrymd innanför ett skrank i koret. 

Byggnadsstilen är nygotisk. Innertaket, med synliga bjälkar och snidade ändträn påminner om ett båtskrov.

Foto: Simon Gruvström

Predikstolen till vänster om koret är smyckad med rosmotiv.

Foto: Simon Gruvström

 

Orgel till höger om koret är en 8-stämmig Kunkelorgel, inköpt 1975. Tidigare fanns en pedalorgel på läktaren ovanför vapenhuset.

Foto: Simon Gruvström

Votivskepp skänkt av Emil Gustavsson

Foto: Simon Gruvström