Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingshemmen

Församlingen förfogar över två församlingshem. Martagården i Nättraby samt Hasslö församlingshem. I dessa lokaler bedrivs till större delen barn och ungdomsverksamhet och konfirmationsundervisning.

Lokalerna finns tillgängliga för uthyrning och har väl utrustade kök till förfogande. Regler och priser för uthyrning läser du om nedan. Församlingsbor disponerar lokalerna utan kostnad i samband med kyrkliga handlingar i Svenska kyrkans ordning inom pastoratet.